nhập khẩu."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng cường kiểm tra xuất xứ với mặt hàng xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tăng cường kiểm tra xuất xứ với mặt hàng xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 2231/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2017 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

Tăng cường kiểm tra khai trị giá đối với ô tô nhập khẩu

Đã tiếp nhận 480 tờ khai điện tử của cá nhân cho thuê nhà

Tiêu thụ gần 65.000 xe ô tô trong quý I/2017

Tăng cường kiểm tra xuất xứ ô tô nhập khẩu nguyên chiếc

Kiểm tra chặt xuất xứ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu

Theo đó, để tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu (lưu ý kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chí xuất xứ của ASEAN) để hưởng thuế ưu đãi đặc biệt, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các Thông tư của Bộ Công thương hướng dẫn về C/O hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt; quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu (như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế (nếu có) phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp...), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa nhập khẩu không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.

Tiến hành rà soát C/O của các lô hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã cho hưởng thuế ưu đãi đặc biệt từ ngày 1/1/2017 đến ngày ban hành công văn này. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, chủ động tổ chức kiểm tra sau thông quan và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

PV.

Có thể bạn quan tâm