VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thế nào?

Việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mang lại nhiều lợi ích. Nguồn: internet

Thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thế nào?

Việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mang lại nhiều lợi ích cho người mua bảo hiểm và nạn nhân khi không may gặp tai nạn do xe cơ giới gây ra. Vấn đề thanh toán phí bảo hiểm này như thế nào là băn khoăn của nhiều chủ xe cơ giới khi tham gia loại hình bảo hiểm này.

Chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Mức trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra tai nạn xe cơ giới?

Chủ xe cơ giới có quyền gì khi tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự?

Theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/2/2016 về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, việc thanh toán phí bảo hiểm hoặc cam kết thanh toán phí bảo hiểm được thực hiện theo từng mức phí bảo hiểm.

Trong đó, trường hợp phí bảo hiểm dưới 50 triệu đồng, chủ xe cơ giới thanh toán 01 lần tại thời Điểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trường hợp phí bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng thì chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán 01 lần, thời hạn thanh toán không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trong trường hợp phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên, chủ xe cơ giới phải thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm việc thanh toán phí bảo hiểm. Trong đó, lần 1 sẽ thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm; Lần 2 thanh toán 50% phí bảo hiểm còn lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Việc thanh toán phí bảo hiểm phải được xác nhận bằng một trong các hình thức như: Biên lai thu phí bảo hiểm; hóa đơn thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm; xác nhận thanh toán phí bảo hiểm của chủ xe cơ giới trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (đối với trường hợp chủ xe cơ giới đã thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ); các hình thức chứng từ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM