VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thêm trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thêm trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 4/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2020 tại tỉnh Hải Dương

Đơn giản để biết người lao động nghỉ hưu vào năm nào theo năm sinh từ 2021

Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết 2020

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP đã sửa đổi điểm a và bổ sung điểm l khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP về đối tượng áp dụng.

Theo đó, bổ sung thêm 1 trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP quy định, các trường hợp Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ không còn thuộc đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (do các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đã kết thúc hoạt động từ cuối năm 2017).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM