VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu phí hải quan kiểm tra, giám sát với hàng hóa yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Mức phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200.000 đồng/01 đơn. Nguồn: internet

Thu phí hải quan kiểm tra, giám sát với hàng hóa yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 14/8/2018,Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo 4769/TB-TCHQ về việc thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Gỡ vướng về chính sách thuế khi thực hiện Nghị định 59 và Thông tư 39

Thí điểm triển khai quy trình thủ tục hải quan mới

Chi cục Hải quan Nội Bài đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa hải quan

Giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải

Theo đó, đối tượng nộp phí là chủ sở hữu quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền ủy quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Phí hải quan kiểm tra, giám sát được nộp vào tài khoản kho bạc của cơ quan hải quan trước khi nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát.

Theo Thông báo, mức phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200.000 đồng/01 đơn và không được hoàn trả trong trường hợp đề nghị kiểm tra, giám sát bị từ chối.

Chủ sở hữu quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền ủy quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nộp phí vào tài khoản Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội -  Cục Hải quan thành phố Hà Nội (Mã quan hệ ngân sách: 2995093; Tài khoản thu phí và lệ phí hải quan: 3511; Kho bạc nhà nước Thanh Xuân: KB 0022).
Đồng thời, khi nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan, người nộp đơn phải nộp kèm chứng từ nộp phí (bản photo) có xác nhận của người nộp đơn.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM