VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.

Đơn vị sự nghiệp chuyển thành doanh nghiệp: Xử lý tài sản công thế nào?

Xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2018 theo quy định mới như thế nào?

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

Một là, tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi;

Hai là, thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định;

Ba là, có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM