VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ 25/2, thêm nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ 25/2, thêm nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2020, bổ sung thêm nhiều quy định về trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Những quy định mới công chức cần biết

Đối tượng nào phải quyết toán thuế TNCN năm 2019?

Từ ngày 01/7/2020, doanh nghiệp được tự do đăng ký bán hàng hoàn thuế VAT

Từ ngày 1/7/2020, doanh nghiệp nào được bán hàng hoàn thuế GTGT?

Cụ thể, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP bổ sung khoản 8, 9, 10 Điều 3 Nghị định 139 quy định về các trường hợp miễn lệ phí môn bài.

Theo đó, sẽ có thêm 3 đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 1/1 - 31/12), bao gồm:

Thứ nhất, tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);

Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Thứ ba, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân đang trong thời gian miễn lệ phí môn bài mà thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Theo đó, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài;

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài.

Bên cạnh đó, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 139 về khai, nộp lệ phí môn bài. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm. Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM