VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ưu đãi thuế với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ưu đãi thuế với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Từ ngày 5/10/2020, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan từ EVFTA

Cải cách, hiện đại hóa lĩnh vực thuế, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đối tượng, điều kiện nào được mua hàng miễn thuế?

Theo đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định, hàng hoá nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu, miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế; Được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Các cơ sở của Trung tâm ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu, miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung tâm cũng được hưởng các ưu đãi cao nhất về thuế được quy định tại pháp luật về thuế.

Ngoài những ưu đãi về thuế nêu trên, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia còn được hưởng ưu đãi đất đai và tạo mặt bằng hoạt động. Theo đó, Trung tâm được thuê đất trong thời hạn 50 năm trong các Khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.

Cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được miễn tiền sử dụng hạ tầng cho diện tích đất được thuê nằm trong khu vực phải trả tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu tư; Miễn toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí san lấp mặt bằng của dự án đầu tư cơ sở Trung tâm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM