VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ưu tiên tuyển công chức là quân nhân chuyên nghiệp phục viên

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ưu tiên tuyển công chức là quân nhân chuyên nghiệp phục viên

Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi

Quy định điều chỉnh thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương

Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp sau khi phục viên được hưởng các chế độ, chính sách sau:

- Được ưu tiên cộng điểm khi thi tuyển hoặc xét tuyển công chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ;

- Được ưu tiên khi xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ;

- Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm;

- Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi phục viên;

- Được hưởng chế độ BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH theo quy định hiện hành.

Nghị định 151/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/12/2016; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện từ 01/7/2016.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM