VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Văn thư, kế toán có được khoán công tác phí theo tháng?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Văn thư, kế toán có được khoán công tác phí theo tháng?

Văn thư, kế toán nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng được thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài như thế nào?

Kế toán kiêm nhiệm có được khoán công tác phí?

Những trường hợp không được thanh toán công tác phí

Gửi câu hỏi đến Bộ Tài chính, một số bạn đọc cho biết, theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC, mức khoán công tác phí theo tháng đối với văn thư, kế toán là 300.000 đồng/người/tháng. Đơn vị độc giả là cơ quan quản lý nhà nước, trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 có xây dựng, chi khoán nhiên liệu đi công tác nội thị bằng xe gắn máy cho cá nhân (tất cả công chức kể cả văn thư, kế toán) trong cơ quan từ nguốn kinh phí hành chính thực hiện chế độ tự chủ. Nếu không khoán chi nhiên liệu thì cuối năm số kinh phí hành chính tiết kiệm được bổ sung thu nhập cho công chức. Bạn đọc hỏi, văn thư, kế toán có được hưởng khoán công tác phí theo tháng 300.000 đồng/người/tháng và khoán nhiên liệu theo quy chế chi tiêu nội bộ không?

Giải đáp vướng mắc trên, Bộ Tài chính cho biết, Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo Thông tư này, đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác) thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư này; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

Như vậy, đối với văn thư, kế toán nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, trường hợp nếu các đối tượng này được cử đi công tác theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC; trong đó, nếu cơ quan thanh toán khoán nhiên liệu khi đi công tác, thì được hưởng thanh toán khoán nhiên liệu theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM