Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế công nghiệp vùng

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế công nghiệp vùng

(Tài chính) Ngày 9/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, vấn đề phát triển kinh tế công nghiệp vùng trọng điểm đã được quan tâm đặc biệt. Trên cơ sở Chiến lược đã được phê duyệt cùng lý luận và thực tiễn, bài viết bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế công nghiệp vùng...

Big Four và sự phát triển của hệ thống kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Big Four và sự phát triển của hệ thống kiểm toán độc lập ở Việt Nam

(Tài chính) Được hình thành từ năm 1991, đến nay đã có hơn 155 công ty kiểm toán độc lập được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là 4 công ty kiểm toán nước ngoài lớn (còn gọi là Big Four gồm: EY, Deloitte, KPMG và PwC) chiếm ưu thế về doanh thu và lượng khách hàng. Các công ty này đã có những đóng góp to lớn vào sự lớn mạnh của hệ thống kiểm toán độc lập cũng như quá trình làm lành mạnh các quan hệ tài chính – tiền tệ.

Hoạt động quảng cáo và những vấn đề đặt ra dưới góc độ pháp luật cạnh tranh

Hoạt động quảng cáo và những vấn đề đặt ra dưới góc độ pháp luật cạnh tranh

(Tài chính) Luật Cạnh tranh 2004 được xem là một bước tiến quan trọng, từng bước tiệm cận với hệ thống pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, sau khi Luật đi vào thực tế, nhiều vấn đề gây tranh cãi và đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng cũng như của các bên liên quan, nhất là trong hoạt động quảng cáo. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động quảng cáo, qua đó làm rõ sự khác biệt trong nội dung điều chỉnh hành vi quảng cáo của Luật Cạnh tranh so với Luật Quảng cáo.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Tài chính) Trước xu thế hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Việt Nam đang từng bước tiến hành cải cách toàn diện hệ thống kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, đòi hỏi về thông tin đa dạng, phục vụ cho công tác điều hành của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để hình thành kế toán quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát triển giao thông nông thôn bằng vốn ngân sách: Thực tế tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Phát triển giao thông nông thôn bằng vốn ngân sách: Thực tế tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

(Tài chính) Thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, phát triển giao thông nông thôn tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã có sự phát triển đáng kể. Nhiều dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và cộng đồng đã tạo sự liên hoàn quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đến đường xã, thôn.

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

(Tài chính) Xây dựng cơ bản là lĩnh vực luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn ở mức độ cao. Để hạn chế những sai phạm xảy ra, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành trong các công ty kiểm toán độc lập.

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh

(Tài chính) Bộ Tài chính cho hay chính sách thuế sẽ tiếp tục được nghiên cứu và cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2014, nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, một loạt các luật về thuế đã được sửa đổi, bổ sung như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng…

Chính sách và thực trạng thu thuế tại Việt Nam

Chính sách và thực trạng thu thuế tại Việt Nam

(Tài chính) Trong những năm gần đây, áp lực chi công tăng lên trong khi áp lực giảm thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh lớn hơn làm thu ngân sách nhà nước trở nên căng thẳng. Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam tới năm 2020 đặt ra mục tiêu cụ thể cần đạt được. Trên cơ sở phân tích những thách thức của hệ thống thuế Việt Nam, bài viết đưa ra các gợi ý đóng góp cho hoạt động thu thuế tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Chính sách thuế với mục tiêu sử dụng đất đai có hiệu quả

Chính sách thuế với mục tiêu sử dụng đất đai có hiệu quả

(Tài chính) Đất đai là một nguồn tài nguyên quan trọng của mỗi quốc gia, việc sử dụng nguồn tài nguyên đó như thế nào cho hiệu quả trong hoạt động kinh tế phụ thuộc rất lớn vào chính sách thuế. Trên cơ sở nhận diện những tác động của chính sách thuế đối với mục tiêu sử dụng đất, bài viết đề xuất một số giải pháp để chính sách thuế góp phần sử dụng đất đai có hiệu quả ở Việt Nam.

Vai trò của kế toán hành chính sự nghiệp trong quản lý ngân sách

Vai trò của kế toán hành chính sự nghiệp trong quản lý ngân sách

(Tài chính) Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, để các hoạt động sự nghiệp thực sự vận hành theo cơ chế thị trường thì phải có phương hướng và giải pháp phát triển phù hợp. Một trong những biện pháp được quan tâm đó là hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị.

Giải pháp phát triển hoạt động marketing trong kinh tế du lịch

Giải pháp phát triển hoạt động marketing trong kinh tế du lịch

(Tài chính) Trong những năm qua, du lịch Cửa Lò (Nghệ An) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, yếu tố thời vụ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển du lịch bền vững tại khu vực du lịch Cửa Lò cũng như tiến trình thực hiện quy hoạch phát triển du lịch của Nghệ An nói chung. Bài viết đề cập đến thực trạng ảnh hưởng của tính thời vụ và đưa ra các giải pháp marketing nhằm khắc phục tính thời vụ trong phát triển du lịch biển của địa phương thời gian tới.

Nâng cao chất lượng dịch vụ nhà ở cho thuê: Nhận diện những yếu tố tác động

Nâng cao chất lượng dịch vụ nhà ở cho thuê: Nhận diện những yếu tố tác động

(Tài chính) Hiện nay, thị trường cho thuê nhà ở nói chung và cho sinh viên thuê nói riêng đang có bước phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu thuê nhà ngày càng lớn. Tuy nhiên, nếu như dịch vụ cho thuê tư nhân được đầu tư khá bài bản để thu hút khách thuê thì tại không ít trường đại học, cao đẳng, lượng đăng ký thuê tại khu nhà ở sinh viên (SV) lại rất thấp. Thông qua việc xác định yếu tố tác động đến sự hài lòng của SV đối với chất lượng dịch vụ cho thuê, bài viết đưa ra đề xuất các các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê nói chung và kí túc xá (KTX) nói riêng.

Đọc nhiều