VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Cục trưởng Cục NLNT thay mặt Lãnh đạo Cục NLNT tặng hoa chúc mừng Trung tâm.

Thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân

Ngày 16/5/2016, Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức công bố Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Trung tâm Thông tin và tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử.

Điện hạt nhân Việt Nam có thể mang lại doanh thu “khủng” cho doanh nghiệp Mỹ

Bỉ: Hai lò phản ứng hạt nhân đáp ứng tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất

Nhật Bản: Các nhà máy điện hạt nhân an toàn sau động đất

Theo đó, Trung tâm Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

Tại Hội nghị, ông Phan Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử đã công bố Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân.

Ban Giám đốc Trung tâm gồm có: TS. Hoàng Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc theo Quyết định số 856/QĐ-BKHCN ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chánh Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc theo Quyết định số 17/QĐ-NLNT ngày 22/4/2016 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử.

Cũng tại Hội nghị, ông Phan Văn Hưng cũng công bố các Quyết định bổ nhiệm 03 viên chức mới, các Quyết định điều động cán bộ, người lao động về làm việc tại Trung tâm và Quyết định số 16/QĐ-NLNT ngày 22/4/2016 của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Theo Quyết định số 16/QĐ-NLNT, Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và các hoạt động sự nghiệp về thông tin, đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Cục.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử cho biết, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân là đơn vị sự nghiệp đầu tiên được thành lập trong số hai đơn vị sự nghiệp được quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Năng lượng nguyên tử. Việc thành lập Trung tâm thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đối với sự phát triển của Cục Năng lượng nguyên tử trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước.

Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử cũng đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tham gia triển khai Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 (ban hành theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Tham gia thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân (ban hành theo Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Hoàn thành nghiệm thu Đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình vận hành đến tính chất của nhiên liệu và vỏ thanh nhiên liệu trong lò phản ứng VVER-1000” và chuẩn bị thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ về điện hạt nhân…

Được biết, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử có 11 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 01 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ và 06 Kỹ sư, cử nhân. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm 3 phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Thông tin và Quản lý tri thức hạt nhân; Phòng Đào tạo và Tư vấn hạt nhân./.

Hà Huyền

Có thể bạn quan tâm