VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiêu điểm tài chính

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Vấn đề đổi mới tổ chức, hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập được Đảng và Nhà nước xác định là hết sức cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, đổi mới cơ chế tài chính được xác định là điều kiện then chốt để các đơn vị sự nghiệp phấn đấu tự chủ mức độ cao hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ CÁC QUYẾT SÁCH VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ CÁC QUYẾT SÁCH VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc chiều ngày 24/11 với nhiều quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến tài chính - ngân sách.

MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Mở rộng cơ sở thuế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và tăng cường khả năng quản lý của Nhà nước là xu hướng chung của tất cả các quốc gia. Nghiên cứu mở rộng cơ sở thuế đối với các loại thuế hiện hành ở Việt Nam là yêu cầu bức thiết nhằm hướng tới một hệ thống chính sách thuế công bằng hơn, vừa đảm bảo số thu cho ngân sách nhà nước, vừa sử dụng thuế như một công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế có hiệu quả.

FMM 2017 HƯỚNG TỚI ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

FMM 2017 HƯỚNG TỚI ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Từ ngày 19-21/10/2017, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) và các hội nghị liên quan đã chính thức diễn ra tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hội nghị bàn thảo nhiều nội dung quan trọng nhằm hướng tới ổn định hệ thống tài chính và phát triển bền vững của khu vực.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

Trong 9 tháng đầu năm 2017, ngành Tài chính đã triển khai đồng bộ công tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán... và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành tài chính - ngân sách.

ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Với mục tiêu đảm bảo một nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa kinh tế, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam là cần đổi mới nhận thức, tư duy về vị trí, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ.

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Bộ Tài chính vừa công bố Dự án Luật sửa 5 Luật Thuế với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách thuế. Qua đó, góp phần cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước; Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính trong bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, thực hiện tái cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đang xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường với nhiều nội dung đổi mới quan trọng.

DẤU ẤN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

DẤU ẤN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Công tác tài chính-ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Đây cũng chính là tiền đề, nền tảng quan trọng để toàn ngành Tài chính nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại của năm.

ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG

ĐỂ BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG

Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2020 của Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, góp phần bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017

Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, mới đây, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 với những giải pháp, mục tiêu cụ thể, từ đó phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân...

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017

Năm 2017, Quốc hội đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm khoảng 4%. Để đạt được mục tiêu này hoàn toàn không dễ dàng, bởi nền kinh Việt Nam đang phải đối diện với không ít khó khăn và thách thức. Do vậy, công tác điều hành giá năm 2017 được nhận định cần được tiến hành chặt chẽ và có sự phối hợp bài bản của các bộ, ngành ngay từ đầu năm.

QUYẾT TOÁN THUẾ 2016- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

QUYẾT TOÁN THUẾ 2016- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

Để có “mùa quyết toán thuế” 2016 thành công, ngành Thuế cả nước đang tích cực hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu đến độc giả những nội dung cần lưu ý xoay quanh vấn đề này.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

TÀI CHÍNH-KINH TẾ VIỆT NAM 2016, TRIỂN VỌNG 2017

TÀI CHÍNH-KINH TẾ VIỆT NAM 2016, TRIỂN VỌNG 2017

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của biến động kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam 2016 vẫn có những điểm sáng trong điều hành chính sách, cải cách hành chính mạnh mẽ, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nền tảng vững chắc để kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng bền vững trong năm 2017.

NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH 2016

NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH 2016

Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2016, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính-ngân sách, tạo động lực mới để toàn Ngành triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2017.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trong những năm qua, cơ chế chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập hướng tới đưa vào khai thác, phát huy công suất, hiệu quả nguồn tài sản này, góp phần tăng nguồn thu cho các đơn vị, giảm bao cấp từ ngân sách nhà nước.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: DẤU ẤN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: DẤU ẤN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017

Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2016 hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho toàn hệ thống tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ-GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ-GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ

Với sự phát triển mạnh của giao dịch điện tử hiện nay, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm thiểu các thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp, đồng thời cải cách thủ tục hành chính trong quản lý của cơ quan nhà nước. Thời gian qua, ngành Thuế tích cực triển khai hóa đơn điện tử-góp phần xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT KHỞI NGHIỆP

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT KHỞI NGHIỆP

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là con đường ngắn nhất để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và rộng hơn là năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp…