CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Thời gian qua, cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ và đơn vị sự nghiệp công lập đã được đổi mới mạnh mẽ nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chất lượng, hiệu quả hơn; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

NHỮNG THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI CHÍNH PHỦ MỚI

NHỮNG THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI CHÍNH PHỦ MỚI
Nợ công tăng cao, ngân sách căng thẳng, rủi ro với ổn định kinh tế vĩ mô, sức cạnh tranh yếu của doanh nghiệp, động lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu... là những thách thức to lớn mà Chính phủ nhiệm kỳ mới đang phải đối mặt và nhanh chóng giải quyết.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA - TIỀN TỆ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA - TIỀN TỆ
Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong điều hành kinh tế vĩ mô hiện nay.

CẢI CÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY ODA

CẢI CÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY ODA
Hiện nay, mức độ ưu đãi của các khoản vay nước ngoài đối với Việt Nam đang giảm rõ rệt và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Bởi vậy, đẩy mạnh cải cách trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của nước ngoài đang trở thành yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam.

QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2015

QUYẾT TOÁN THUẾ  NĂM 2015
Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN năm 2015, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn và yêu cầu cơ quan thuế các địa phương kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN
Trước thực trạng vẫn còn những đơn vị vận tải chậm kê khai giảm giá cước hoặc giảm giá chưa phù hợp với mức giảm giá xăng, dầu thời gian qua, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt yêu cầu đơn vị vận tải kê khai giảm giá cước, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Tình hình hội nhập mới của nền kinh tế Việt Nam hiện đang đòi hỏi những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

DẤU ẤN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NĂM 2015

DẤU ẤN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NĂM 2015
Thời gian qua, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực vượt qua khó khăn, toàn ngành Tài chính đã triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ - ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ - ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Một trong những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng là việc áp dụng hình thức nộp thuế điện tử, được đánh giá sẽ mang lại lợi ích đa chiều cho các bên liên quan với cách thức thuận tiện, phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế thế giới.

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Những năm qua, công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ công tác thu - chi ngân sách, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRƯỚC BỐI CẢNH HỘI NHẬP

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRƯỚC BỐI CẢNH HỘI NHẬP
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường tài chính của mỗi quốc gia cần có những chiến lược phát triển hợp lý để nắm bắt được những cơ hội và thích ứng trước những biến động khó lường. Thị trường tài chính Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó.

TPP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

TPP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
Ngày 5/10/2015, 12 nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định và ngày 6/11/2015 công bố các văn bản cam kết của các nước TPP đã thống nhất. Mới đây, tại cuộc họp báo chuyên đề hôm 9/11, Bộ Tài chính cũng đã công bố về những cam kết TPP trong lĩnh vực tài chính.

ĐỊNH HƯỚNG MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

ĐỊNH HƯỚNG MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG
Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế trong quy định mua sắm tài sản nhà nước hiện nay, góp phần đẩy mạnh tiết kiệm chi tiêu ngân sách; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

TPP: ĐỘNG LỰC MỚI CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

TPP: ĐỘNG LỰC MỚI CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Sau 5 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được ký kết ngày 5/10/2015 tại thành phố Atlanta (Mỹ). Hiệp định này sẽ mở đường cho khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới phát triển và kỳ vọng mang lại tương lai tăng trưởng mạnh mẽ cho các nước tham gia, trong đó có Việt Nam.