CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại đang diễn ra ngày càng phức tạp với các thủ đoạn tinh vi, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, ngành Hải quan đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

BỘ TÀI CHÍNH ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính, thời gian qua, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính – ngân sách. Nhờ đó, Bộ Tài chính được đánh giá là một trong số các bộ, ngành Trung ương đi đầu về thực hiện công tác này và luôn dẫn đầu xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành.

BẢO HIỂM GÓP PHẦN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

BẢO HIỂM GÓP PHẦN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI
Thị trường bảo hiểm đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm trong thời gian qua góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ, đặc biệt đóng vai trò quan trọng vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng đúng mức trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 35/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

NGÀNH TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 CỦA CHÍNH PHỦ

NGÀNH TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 CỦA CHÍNH PHỦ
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ trong lĩnh vực tài chính nhằm quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KINH DOANH TÀI SẢN KẾT CẦU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KINH DOANH TÀI SẢN KẾT CẦU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
Trong những năm qua, Nhà nước đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng với quy mô rất lớn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt hiện vẫn còn nhiều hạn chế, khiến việc khai thác hiệu quả kinh doanh từ hạ tầng đường sắt chưa phát huy hiệu quả.

DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Thời gian qua, diện mạo các công trình giao thông đường bộ có bước phát triển đột phá, đặc biệt là xuất hiện nhiều tuyến đường cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, liên quan đến các dự án BOT giao thông, nhiều vấn đề như: vốn, phí, số lượng trạm thu phí... hiện đang trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò, vị thế và tầm quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội... Bước vào giai đoạn mới, với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ, thị trường bảo hiểm đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển hơn nữa, tuy nhiên thách thức đặt ra cũng không nhỏ trong quá trình cạnh tranh phát triển.

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Thời gian qua, cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ và đơn vị sự nghiệp công lập đã được đổi mới mạnh mẽ nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chất lượng, hiệu quả hơn; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

NHỮNG THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI CHÍNH PHỦ MỚI

NHỮNG THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI CHÍNH PHỦ MỚI
Nợ công tăng cao, ngân sách căng thẳng, rủi ro với ổn định kinh tế vĩ mô, sức cạnh tranh yếu của doanh nghiệp, động lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu... là những thách thức to lớn mà Chính phủ nhiệm kỳ mới đang phải đối mặt và nhanh chóng giải quyết.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA - TIỀN TỆ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA - TIỀN TỆ
Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong điều hành kinh tế vĩ mô hiện nay.

CẢI CÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY ODA

CẢI CÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY ODA
Hiện nay, mức độ ưu đãi của các khoản vay nước ngoài đối với Việt Nam đang giảm rõ rệt và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Bởi vậy, đẩy mạnh cải cách trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của nước ngoài đang trở thành yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam.

QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2015

QUYẾT TOÁN THUẾ  NĂM 2015
Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN năm 2015, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn và yêu cầu cơ quan thuế các địa phương kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN
Trước thực trạng vẫn còn những đơn vị vận tải chậm kê khai giảm giá cước hoặc giảm giá chưa phù hợp với mức giảm giá xăng, dầu thời gian qua, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt yêu cầu đơn vị vận tải kê khai giảm giá cước, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.