TÀI CHÍNH VIỆT NAM: 70 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

TÀI CHÍNH VIỆT NAM: 70 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC
Những thành tựu to lớn của đất nước phần nào cho thấy sự đồng hành tận tụy của ngành Tài chính trong suốt 70 năm qua bằng tinh thần “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. Đổi mới đã bắt đầu từ tài chính và tiếp tục lấy tài chính làm nguồn lực để thực hiện công cuộc đổi mới, cải cách kinh tế.

QUẢN LÝ THUẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ THUẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Thương mại điện tử phát triển ngày càng mạnh mẽ ở Việt Nam đã đặt ra không ít khó khăn cho cơ quan thuế trong việc quản lý và thu thuế đối với lĩnh vực này. Bởi vậy, việc tìm ra các giải pháp quản lý hiệu quả, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa... tại đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội.

BỘ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI HOA KỲ

BỘ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI HOA KỲ
Ngày 1/7/2015, Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng. Hội nghị đã mở ra cơ hội mới nhằm xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực tài chính, thị trường vốn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

NGÀNH TÀI CHÍNH: DẤU ẤN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

NGÀNH TÀI CHÍNH: DẤU ẤN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
6 tháng đầu năm 2015, ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây cũng là cơ sở vững chắc để toàn Ngành quyết hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm hướng đến sự kiện 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA AEC

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA  AEC
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời sẽ mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vậy làm thế nào để chủ động đối mặt với thách thức và tận dụng tốt các cơ hội trong AEC là vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NỢ CÔNG

QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NỢ CÔNG
Nợ công là nguồn tài chính quan trọng bổ sung cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác quản lý nợ công thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang dần tiếp cận gần hơn với thông lệ tốt trên thế giới.

CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại, hợp tác tài chính quốc tế của ngành Tài chính đã góp phần tăng cường thu hút nguồn vốn ODA, FDI, FII trung và dài hạn phục vụ cho đầu tư phát triển đất nước; hoàn thiện về chính sách và thể chế quản lý của Ngành trên các lĩnh vực như thuế, hải quan, quản lý giá, phát triển thị trường vốn và các chính sách tài chính khác...

TRIỂN VỌNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2015

TRIỂN VỌNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2015
Năm 2014 khép lại với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, thu ngân sách nhà nước tiếp tục vượt dự toán, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét ở hầu hết các lĩnh vực... Những chỉ báo vĩ mô này cùng những triển vọng chung của kinh tế thế giới sẽ là cơ sở quan trọng để Việt Nam có thể thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch đặt ra năm 2015 cũng như thực hiện thành công kế hoạch kinh tế xã hội 2011-2015.

KHỞI SẮC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2015

KHỞI SẮC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2015
Năm 2014, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi dấu nhiều chuyển biến mạnh mẽ từ hoạt động tái cấu trúc, hoàn thiện hành lang pháp lý… đến sự phục hồi ấn tượng của thị trường. Bước sang năm 2015, với “điểm tựa” kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định, mức tăng trưởng dự báo sẽ cao hơn, cùng với những chính sách phát triển chuẩn bị được ban hành, thị trường chứng khoán hứa hẹn nhiều khởi sắc.