VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiêu điểm tài chính

KHỞI SẮC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2015

KHỞI SẮC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2015

Năm 2014, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi dấu nhiều chuyển biến mạnh mẽ từ hoạt động tái cấu trúc, hoàn thiện hành lang pháp lý… đến sự phục hồi ấn tượng của thị trường. Bước sang năm 2015, với “điểm tựa” kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định, mức tăng trưởng dự báo sẽ cao hơn, cùng với những chính sách phát triển chuẩn bị được ban hành, thị trường chứng khoán hứa hẹn nhiều khởi sắc.

NGÀNH TÀI CHÍNH: THÀNH TỰU 2014, VỮNG TIẾN 2015

NGÀNH TÀI CHÍNH: THÀNH TỰU 2014, VỮNG TIẾN 2015

Năm 2014, Ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả đáng kể về mọi mặt trong bối cảnh chung đầy thách thức và áp lực. Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, cùng sự nỗ lực vượt khó ...

TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nông nghiệp Việt Nam hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho 70% dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế đất nước và ổn định chính trị - xã hội.

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM: NHÌN LẠI 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM: NHÌN LẠI 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

Thị trường tài chính Việt Nam năm 2014 đã đạt nhiều kết quả ấn tượng nhờ nỗ lực tái cấu trúc thị trường của cơ quan lý và các thành viên tham gia thị trường. Điều này đang tạo cơ sở và niềm tin về bước phát triển mới và ổn định hơn trong năm 2015.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và bước đầu mang lại những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và một trong những biện pháp để giải quyết vấn đề này là chính sách tài chính.

ĐIỂM SÁNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014

ĐIỂM SÁNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014

Năm 2014 chứng kiến những điểm nhấn đáng khen ngợi của thị trường trái phiếu Chính phủ. Không chỉ phát hành thành công thị trường trong nước mà trái phiếu Chính phủ đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đầu tư quốc tế, trong đó điển hình nhất là sự kiện Việt Nam phát hành 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế với lãi suất thấp.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015.

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, cơ chế, chính sách về quản lý, đầu tư, giám sát sử dụng nguồn vốn nhà nước tại DN đã hình thành và liên tục được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Tuy nhiên, thực tế đã nảy sinh khá nhiều bất cập về cơ chế chính sách, không còn phù hợp và tạo ra những lỗ hổng trong quản lý, giám sát dẫn đến việc sử dụng nguồn vốn, tài sản nhà nước tại DN đạt hiệu quả chưa cao...

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM

Gần đây, có nhiều dự báo của các tổ chức và chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước về triển vọng kinh tế Việt Nam. Đa số đều nhận định, nền kinh tế sẽ có sự cải thiện và tăng trưởng nhờ sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.

TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG TIẾN TRÌNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG TIẾN TRÌNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Tăng trưởng xanh không còn là một xu hướng mà trở thành một lựa chọn sống còn không chỉ của riêng mỗi quốc gia mà của cả thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì tăng trưởng xanh cần được coi như sự lựa chọn bắt buộc.

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT: NHỮNG KIẾN NGHỊ, SỬA ĐỔI

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT: NHỮNG KIẾN NGHỊ, SỬA ĐỔI

Sau gần 5 năm thực hiện, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước, góp phần định hướng sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho NSNN một cách hợp lý; góp phần ổn định và tăng nguồn thu cho NSNN. Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật thuế này hiện đã bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi. Chiều 20/10, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế này.

THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÌNH ĐẲNG

THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÌNH ĐẲNG

Ở Việt Nam, hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Thuế triển khai thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, làm thế nào để khắc phục bất cập, phát huy vai trò tích cực của thanh tra, kiểm tra thuế, nhằm thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận?

CÁC GIẢI PHÁP VỀ THUẾ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

CÁC GIẢI PHÁP VỀ THUẾ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Nền kinh tế nước ta và cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, việc thực hiện các giải pháp về thuế giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp sẽ có tác dụng quan trọng, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển mạnh từ một số nước trong khu vực vào Việt Nam, từ đó tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, thêm việc làm, thu nhập cho một lực lượng lao động lớn trong nước.

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những năm qua ngành Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ. Kết quả là nhiều văn bản chính sách, chế độ về thuế, hải quan đã được đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân; đồng thời góp phần tiết kiệm được chi phí và nguồn lực trong quản lý của Nhà nước…

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Trong thời gian qua, thị trường vốn đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, khi số lượng các chủ thể tham gia thị trường và các sản phẩm dịch vụ ngày càng tăng thì thị trường vốn cũng bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Thực trạng đó đòi hỏi phải cơ cấu lại thị trường vốn cho phù hợp với yêu cầu mới, để phát huy vai trò trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế.

VƯỢT QUA THÁCH THỨC TỪ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

VƯỢT QUA THÁCH THỨC TỪ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

Khi Việt Nam tham gia hợp tác thương mại với AFTA, EU, NAFTA, WTO, TPP..., bên cạnh các cơ hội mở ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều rào cản thuế quan và phi thuế quan như các thủ tục hành chính, tiêu chuẩn kỹ thuật, hạn ngạch, vệ sinh dịch tễ… Đứng trước xu thế nhiều nước đặt thêm hàng rào phi thuế quan để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, Việt Nam sẽ phải ứng xử như thế nào... đang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Trong những đổi mới mạnh mẽ và tích cực của Luật Đất đai 2013, những nội dung đổi mới mang tính đột phá liên quan đến lĩnh vực tài chính đất đai cũng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Các chính sách tài chính đất đai mới mang tính đột phá khi đi vào cuộc sống được cho là sẽ không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội mà còn tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho Việt Nam.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hỗ trợ thị trường, nhiều ý kiến cho rằng đây là những “liều thuốc đúng lúc”, trước mắt sẽ tạo hiệu ứng rất tốt về mặt tâm lý, giúp cộng đồng doanh nghiệp tự tin vượt qua khó khăn.