VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiêu điểm tài chính

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Trong thời gian qua, thị trường vốn đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, khi số lượng các chủ thể tham gia thị trường và các sản phẩm dịch vụ ngày càng tăng thì thị trường vốn cũng bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Thực trạng đó đòi hỏi phải cơ cấu lại thị trường vốn cho phù hợp với yêu cầu mới, để phát huy vai trò trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế.

VƯỢT QUA THÁCH THỨC TỪ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

VƯỢT QUA THÁCH THỨC TỪ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

Khi Việt Nam tham gia hợp tác thương mại với AFTA, EU, NAFTA, WTO, TPP..., bên cạnh các cơ hội mở ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều rào cản thuế quan và phi thuế quan như các thủ tục hành chính, tiêu chuẩn kỹ thuật, hạn ngạch, vệ sinh dịch tễ… Đứng trước xu thế nhiều nước đặt thêm hàng rào phi thuế quan để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, Việt Nam sẽ phải ứng xử như thế nào... đang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Trong những đổi mới mạnh mẽ và tích cực của Luật Đất đai 2013, những nội dung đổi mới mang tính đột phá liên quan đến lĩnh vực tài chính đất đai cũng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Các chính sách tài chính đất đai mới mang tính đột phá khi đi vào cuộc sống được cho là sẽ không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội mà còn tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho Việt Nam.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hỗ trợ thị trường, nhiều ý kiến cho rằng đây là những “liều thuốc đúng lúc”, trước mắt sẽ tạo hiệu ứng rất tốt về mặt tâm lý, giúp cộng đồng doanh nghiệp tự tin vượt qua khó khăn.