TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015.

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
Thời gian qua, cơ chế, chính sách về quản lý, đầu tư, giám sát sử dụng nguồn vốn nhà nước tại DN đã hình thành và liên tục được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Tuy nhiên, thực tế đã nảy sinh khá nhiều bất cập về cơ chế chính sách, không còn phù hợp và tạo ra những lỗ hổng trong quản lý, giám sát dẫn đến việc sử dụng nguồn vốn, tài sản nhà nước tại DN đạt hiệu quả chưa cao...

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM
Gần đây, có nhiều dự báo của các tổ chức và chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước về triển vọng kinh tế Việt Nam. Đa số đều nhận định, nền kinh tế sẽ có sự cải thiện và tăng trưởng nhờ sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.

TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG TIẾN TRÌNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG TIẾN TRÌNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
Tăng trưởng xanh không còn là một xu hướng mà trở thành một lựa chọn sống còn không chỉ của riêng mỗi quốc gia mà của cả thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì tăng trưởng xanh cần được coi như sự lựa chọn bắt buộc.

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT: NHỮNG KIẾN NGHỊ, SỬA ĐỔI

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT: NHỮNG KIẾN NGHỊ, SỬA ĐỔI
Sau gần 5 năm thực hiện, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước, góp phần định hướng sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho NSNN một cách hợp lý; góp phần ổn định và tăng nguồn thu cho NSNN. Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật thuế này hiện đã bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi. Chiều 20/10, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế này.

THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÌNH ĐẲNG

THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÌNH ĐẲNG
Ở Việt Nam, hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Thuế triển khai thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, làm thế nào để khắc phục bất cập, phát huy vai trò tích cực của thanh tra, kiểm tra thuế, nhằm thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận?

CÁC GIẢI PHÁP VỀ THUẾ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

CÁC GIẢI PHÁP VỀ THUẾ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP
Nền kinh tế nước ta và cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, việc thực hiện các giải pháp về thuế giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp sẽ có tác dụng quan trọng, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển mạnh từ một số nước trong khu vực vào Việt Nam, từ đó tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, thêm việc làm, thu nhập cho một lực lượng lao động lớn trong nước.

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN
Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những năm qua ngành Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ. Kết quả là nhiều văn bản chính sách, chế độ về thuế, hải quan đã được đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân; đồng thời góp phần tiết kiệm được chi phí và nguồn lực trong quản lý của Nhà nước…

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
Trong thời gian qua, thị trường vốn đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, khi số lượng các chủ thể tham gia thị trường và các sản phẩm dịch vụ ngày càng tăng thì thị trường vốn cũng bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Thực trạng đó đòi hỏi phải cơ cấu lại thị trường vốn cho phù hợp với yêu cầu mới, để phát huy vai trò trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế.

VƯỢT QUA THÁCH THỨC TỪ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

VƯỢT QUA THÁCH THỨC TỪ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN
Khi Việt Nam tham gia hợp tác thương mại với AFTA, EU, NAFTA, WTO, TPP..., bên cạnh các cơ hội mở ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều rào cản thuế quan và phi thuế quan như các thủ tục hành chính, tiêu chuẩn kỹ thuật, hạn ngạch, vệ sinh dịch tễ… Đứng trước xu thế nhiều nước đặt thêm hàng rào phi thuế quan để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, Việt Nam sẽ phải ứng xử như thế nào... đang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI
Trong những đổi mới mạnh mẽ và tích cực của Luật Đất đai 2013, những nội dung đổi mới mang tính đột phá liên quan đến lĩnh vực tài chính đất đai cũng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Các chính sách tài chính đất đai mới mang tính đột phá khi đi vào cuộc sống được cho là sẽ không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội mà còn tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho Việt Nam.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hỗ trợ thị trường, nhiều ý kiến cho rằng đây là những “liều thuốc đúng lúc”, trước mắt sẽ tạo hiệu ứng rất tốt về mặt tâm lý, giúp cộng đồng doanh nghiệp tự tin vượt qua khó khăn.

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Khu vực sự nghiệp công lập đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng các dịch vụ như giáo dục-đào tạo, y tế… Do vậy, đổi mới toàn diện khu vực này sẽ góp phần đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế - xã hội...