Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 171 nghìn tỷ đồng

Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 171 nghìn tỷ đồng
Thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Để phát huy hơn nữa vai trò đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội của bảo hiểm, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm phát triển toàn diện và bền vững thị trường bảo hiểm.

Bảo hiểm nông nghiệp - Chính sách ưu việt cần tiếp tục triển khai

Bảo hiểm nông nghiệp - Chính sách ưu việt cần tiếp tục triển khai

Trước những khó khăn bất thường của thiên tai, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, thì việc tăng cường ban hành các chính sách bảo hiểm đối với lĩnh vực nông nghiệp là cực kỳ cần thiết. Việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.


Doanh thu phí bảo hiểm con người đạt 45.858 tỷ đồng

 Doanh thu phí bảo hiểm con người đạt 45.858 tỷ đồng

Bảo hiểm con người bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người được nhận định là các sản phẩm chủ lực và dẫn đầu doanh thu trong thị trường bảo hiểm nói chung.

Đã có 14.977 tàu cá tham gia bảo hiểm

Đã có 14.977 tàu cá tham gia bảo hiểm
Nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản. Đến nay, chính sách bảo hiểm thủy sản đã được ngư dân tại 28 tỉnh, thành phố ven biển hưởng ứng, tham gia với 14.977 tàu cá được bảo hiểm.

Bảo hiểm vi mô: Công cụ bảo vệ cho người nghèo

Bảo hiểm vi mô: Công cụ bảo vệ cho người nghèo

Bảo hiểm vi mô giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo bao gồm các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế và cung cấp cho người nghèo, người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội.