VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

BẢO HIỂM HƯU TRÍ Ở VIỆT NAM

Hệ thống hưu trí trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng cải cách

Hệ thống hưu trí trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng cải cách

(Tài chính) Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hệ thống hưu trí thông thường được xây dựng gồm ba tầng (phúc lợi xã hội, hưu trí bắt buộc, hưu trí tự nguyện) nhằm đảm bảo diện bao phủ rộng và cung cấp sản phẩm hưu trí linh hoạt, đảm bảo nhu cầu và quyền lợi cho người cao tuổi. Tùy theo trình độ phát triển kinh tế và cơ cấu dân số xã hội, hệ thống hưu trí được xây dựng tương đối khác biệt theo từng quốc gia.

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong hoạch định kế hoạch tài chính hưu trí

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong hoạch định kế hoạch tài chính hưu trí

(Tài chính) Mỗi người sinh ra phần lớn đều trải qua các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, gói gọn trong mấy chữ “sinh, lão, bệnh, tử”. Xét về phương diện tài chính, cuộc đời mỗi con người có thể chia thành các giai đoạn: còn nhỏ và sống phụ thuộc vào cha mẹ, trưởng thành và độc thân, có gia đình, có con, chuẩn bị nghỉ hưu và nghỉ hưu. Tương ứng với mỗi giai đoạn này, con người có những nhu cầu tài chính và khả năng thu nhập khác nhau.

Sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo quy định của pháp luật Việt Nam

(Tài chính) Ngày 20/8/2013 Bộ Tài chính đã có Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện. Sự ra đời của bảo hiểm hưu trí tự nguyện (BHHTTN) đánh dấu sự hoàn thiện và phát triển của hệ thống bảo hiểm hưu trí/bảo hiểm xã hội (BHXH) nói riêng hệ thống an sinh xã hội nói chung của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Bài viết này tập trung phân tích và trao đổi các quy định về sản phẩm BHHTTN theo Thông tư này xét từ phương diện của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc biệt, các so sánh giữa BHHTTN với BHXH cũng được đưa ra.

Hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí

Hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí

(Tài chính) Bảo hiểm hưu trí là một hình thức bảo hiểm thuộc hệ thống hưu trí thu hút được sự quan tâm rất lớn của người lao động ở tất cả các nước trên thế giới. Một trong những thành phần quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của bất kỳ chương trình bảo hiểm hưu trí nào là quỹ đầu tư bảo hiểm hưu trí hay gọi tắt là quỹ hưu trí.

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung

(Tài chính) Dự báo về tốc độ già hóa nhanh chóng của dân số Việt Nam và những bất cập trong hệ thống hưu trí hiện nay như tỷ lệ tham gia thấp, gia tăng đối tượng hưởng hưu trí, mất cân bằng giữa mức đóng và mức hưởng…, đang đặt ra yêu cầu cải cách hệ thống hưu trí theo hướng đảm bảo sự bền vững của hệ thống, sự cân đối của quỹ hưu trí trong dài hạn và bao phủ số đông dân số nhằm đảm bảo cuộc sống của người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.

Thị trường bảo hiểm hưu trí: Sự hấp dẫn của những người già

Thị trường bảo hiểm hưu trí: Sự hấp dẫn của những người già

(Tài chính) Việt Nam có hơn 5,6 triệu người cao tuổi nhưng chỉ mới 20% trong số này có lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Theo tính toán, thị trường bảo hiểm hưu trí (BHHT) rất tiềm năng khi có khoảng 3,5 triệu người lao động cần chế độ hưu trí trong tương lai.

Cần sớm triển khai thí điểm thực hiện chính sách Bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam

Cần sớm triển khai thí điểm thực hiện chính sách Bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam

(Tài chính) Việt Nam đang có cơ cấu dân số “vàng” với 58% dân số trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia về dân số, sau năm 2030, tốc độ già hóa dân số ở Việt Nam thuộc diện nhanh nhất Châu Á và tới năm 2050 có trên 30% dân số trên 60 tuổi.

Hệ thống hưu trí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức

Hệ thống hưu trí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức

(Tài chính) Thế giới đang già hóa nhanh chóng, không nằm ngoài xu thế đó Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất ở Châu Á và đứng thứ 7 trên thế giới. Việt Nam đang nằm trong thời kỳ dân số vàng, cho thấy chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc cải thiện đáng kể về chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên sự già hoá của dân số đã tác động không nhỏ đến ngân sách chính phủ và sự bền vững tài chính của quỹ hưu trí. Bài viết này đề cập đến hệ thống hưu trí của Việt Nam trong điều kiện dân số già và xem xét các hướng cải cách hệ thống hưu trí nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.

 Bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam: Thực trạng và thách thức

Bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam: Thực trạng và thách thức

(Tài chính) Trong hai ngày 10, 11/05/2013, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức cuộc đối thoại lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức về “Những thách thức và giải pháp đối với chính sách An sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức”. FinancePlus.vn trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc BHXH Việt Nam, dự và có bài tham luận về vấn đề bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam.