VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

BỨC TRANH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014

Điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014: Ý kiến từ địa phương

Điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014: Ý kiến từ địa phương

(Tài chính) Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 được Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 30/12/2013 tại Hà Nội, tại một số điểm cầu trên cả nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ tại địa phương.

10 nhóm nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2014 của ngành Tài chính

10 nhóm nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2014 của ngành Tài chính

(Tài chính) “Thực hiện chính sách thu nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư; xây dựng dự toán thu ngân sách tích cực, đúng chế độ, phản ánh sát hoạt động của nền kinh tế và tình hình tài chính của các doanh nghiệp; bố trí dự toán chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, cơ cấu lại các nhiệm vụ, chương trình, dự án theo hướng lồng ghép, tiết giảm; đảm bảo các nhiệm vụ chi cần thiết, quan trọng nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại trong tình hình mới” là những mục tiêu, giải pháp tổng thể thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 của ngành Tài chính.

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính năm 2014

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính năm 2014

(Tài chính) Tham dự “Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013 và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2014” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao thành tựu mà Ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2013 và nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành phải phấn đấu thực hiện được trong năm 2014.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2014

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2014

(Tài chính) Căn cứ Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 đã được Quốc hội thông qua, tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, Bộ Tài chính xác định mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2014.

Bức tranh tài chính – ngân sách 2013: Những điểm sáng

Bức tranh tài chính – ngân sách 2013: Những điểm sáng

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, ủng hộ và nỗ lực vươn lên của cộng đồng các doanh nghiệp (DN) và nhân dân, công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực.