VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN

Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan tại một số nước

Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan tại một số nước

(Tài chính) Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, hải quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập đã được các quốc gia thực hiện từ nhiều năm nay. Những giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan của các nước sẽ là bài học hữu ích cho Việt Nam…

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế: Giải pháp cải cách hành chính thuế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế: Giải pháp cải cách hành chính thuế

(Tài chính) Tổng cục Thuế đã thực hiện thành công chương trình cải thiện, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lộ trình đến hết năm 2014, Tổng cục Thuế sẽ triển khai chương trình nộp thuế qua ngân hàng tại 15 tỉnh/thành phố và tiến tới phủ rộng 63 tỉnh, thành phố vào năm 2015.

Thực hiện cơ chế hải quan một cửa và hải quan điện tử: Những chuyển biến mạnh mẽ

Thực hiện cơ chế hải quan một cửa và hải quan điện tử: Những chuyển biến mạnh mẽ

(Tài chính) Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan ngày càng bức thiết. Trước đòi hỏi đó, Hải quan Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; đồng thời, tích cực triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN… Để thực hiện các yêu cầu trên đạt hiệu quả cao thì hải quan điện tử là nền tảng căn bản tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu.

Cơ sở pháp lý mới cho cải cách, hiện đại hóa: Nhìn từ Luật Hải quan (sửa đổi)

Cơ sở pháp lý mới cho cải cách, hiện đại hóa: Nhìn từ Luật Hải quan (sửa đổi)

(Tài chính) Một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu của ngành Hải quan là đổi mới và hoàn thiện hành lang pháp luật đầy đủ, thống nhất, minh bạch, tạo nền tảng cho các hoạt động cải cách và hiện đại hóa hải quan. Đây cũng là mục tiêu phát triển hải quan Việt Nam đến năm 2020 nhằm đạt được cơ bản các thủ tục quản lý hải quan là: đơn giản, hài hóa và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Lực đẩy cải cách hành chính thuế từ hành lang pháp lý

Lực đẩy cải cách hành chính thuế từ hành lang pháp lý

(Tài chính) Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 xác định: “Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng độ thuận lợi về thuế vào năm 2020”. Muốn đạt được mục tiêu này, phải đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, mà trước tiên là phải tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi làm nền tảng và thúc đẩy cải cách hành chính thuế.

Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế

Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế

(Tài chính) Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế và doanh nghiệp, các giải pháp tạo bước đột phá mới trong cải cách hành chính thuế của ngành Thuế có ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo đó, ngành Thuế đã và đang quyết liệt cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế và rút ngắn thời gian cho người nộp thuế… hướng tới đạt mức 171 giờ vào năm 2015.

“Chấm điểm” cải cách thuế và hải quan

“Chấm điểm” cải cách thuế và hải quan

(Tài chính) Đáp ứng yêu cầu phát triển mới, hiện đã có một sự thay đổi, chuyển đổi rất lớn về tư duy. Đó là, chuyển đổi từ tư duy nhà nước quản lý (đặc quyền, ban ơn, ban phát…) sang tư duy nhà nước cung cấp dịch vụ công (tư duy nhà nước phục vụ) đồng hành với sự phát triển. Trong đó, muốn cải thiện dịch vụ công, để đánh giá được chất lượng phục vụ thì điều quan trọng là phải biết người đang sử dụng dịch vụ công; người thụ hưởng chất lượng phục vụ, đánh giá như thế nào, cảm nhận và kỳ vọng ra sao?

Cải cách, hiện đại hóa hải quan:  Đòi hỏi của phát triển và hội nhập

Cải cách, hiện đại hóa hải quan: Đòi hỏi của phát triển và hội nhập

(Tài chính) Sau gần 5 năm thực hiện công tác cải cách hiện đại hóa, ngành Hải quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại để phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của hội nhập, phát triển, nhiều thách thức đang đặt ra đòi hỏi ngành Hải quan cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa.

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết

(Tài chính) Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế là yêu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách TTHC đối với sự phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, trong nhiều năm qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh thực hiện lĩnh vực này. Kết quả ban đầu cho thấy đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên, trước yêu cầu của phát triển, cải cách TTHC thuế cần tiếp tục được thực hiện triệt để hơn nữa…

Toàn diện hơn và đồng bộ hơn trong cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Toàn diện hơn và đồng bộ hơn trong cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

(Tài chính) Đó là kỳ vọng mà cộng đồng doanh nghiệp (DN) mong muốn sau nhiều quyết sách chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cũng như hàng loạt giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho DN được Bộ Tài chính đề xuất cùng những cải cách mạnh mẽ về thuế và hải quan trong thời gian qua. Điển hình là cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuế và công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hải quan trên mạng...

Thu thuế xuất nhập khẩu: Nỗ lực vượt khó

Thu thuế xuất nhập khẩu: Nỗ lực vượt khó

Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan năm 2016 đang đối mặt với nhiều thách thức do chịu tác động từ các yếu tố như giá dầu thô sụt giảm, thực hiện cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập... Vượt qua thách thức, ngành Hải quan đang nỗ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ…