Thu hẹp cấp phát trong quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Thu hẹp cấp phát trong quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài
Đó là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay nhằm thực hiện cải cách trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của nước ngoài được ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề ngày 22/3 vừa qua.

Giải đáp xung quanh vấn đề cho vay lại chịu rủi ro tín dụng

Giải đáp xung quanh vấn đề cho vay lại chịu rủi ro tín dụng

Tại Họp báo chuyên đề về chính sách cho vay lại vốn ODA do Bộ Tài chính tổ chức diễn ra sáng 22/3/2016, có không ít câu hỏi liên quan đến vấn đề cho vay lại chịu rủi ro tín dụng. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) đã có những giải đáp đối với các thắc mắc này của phóng viên.

Đẩy mạnh cải cách trong quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA

Đẩy mạnh cải cách trong quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA
Trong bối cảnh nợ công tăng cao và gần chạm ngưỡng Quốc hội phê duyệt (65% GDP), việc quản lý thận trọng nợ công, đảm bảo chỉ vay đúng mức cần thiết và chỉ vay cho các dự án có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho Chính phủ và chính quyền địa phương. Đó là nội dung quan trọng tại buổi Họp báo chuyên đề về chính sách cho vay lại vốn ODA do Bộ Tài chính tổ chức vào ngày 22/3 vừa qua.

Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Việc sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài cho đầu tư phát triển trong những năm qua đã góp phần thay đổi diện mạo của đất nước, đặc biệt là đã góp phần làm thay đổi căn bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hộị. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, Việt Nam cần có những giải pháp trọng tâm và căn bản để phát huy tính hiệu quả nguồn vốn này đối với nền kinh tế.

Bàn về vấn đề huy động và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam

Bàn về vấn đề huy động và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam

Nguồn vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) và các nguồn vốn vay ưu đãi khác có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, y tế, giáo dục và đào tạo, xóa đói, giảm nghèo… Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nguồn và phương thức viện trợ ODA cũng có nhiều thay đổi, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành phải thích ứng để tranh thủ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này.

Huy động vốn ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Huy động vốn ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Việc thu hút nguồn vốn ODA của nước ta trong thời kỳ đổi mới có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1993 - 2000, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh khai thông, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ từ nhiều nước và tổ chức quốc tế.