VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trên thị trường chứng khoán

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò và vị thế trong nền kinh tế, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Để nâng cao khả năng tiếp cận và huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán cũng như chất lượng của các doanh nghiệp, trong những năm qua nhiều cơ chế, chính sách đã tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, hệ thống luật pháp trong nước và từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế. Những cơ chế, chính sách này đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực và cần được bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới.

Quyết liệt cải cách hành chính thuế, hải quan hỗ trợ sản xuất - kinh doanh phát triển

Quyết liệt cải cách hành chính thuế, hải quan hỗ trợ sản xuất - kinh doanh phát triển

Các chính sách, thủ tục về thuế và hải quan luôn được coi là mắt xích quan trọng nhất trong tiến trình cải cách cơ chế chính sách tài chính, thủ tục hành chính gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo tinh thần của Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014, 2015 và 2016 của Chính phủ. Trong những năm gần đây, cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện thường xuyên, liên tục theo Chiến lược cải cách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Những thay đổi về chính sách thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Những thay đổi về chính sách thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng như hiện nay sẽ hỗ trợ tích cực cho tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, từ đó thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam là phải đẩy mạnh cải cách, trong đó cải cách chính sách thuế là yêu cầu bắt buộc đầu tiên để phù hợp với các cam kết hội nhập mà Việt Nam đã ký kết.

Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp

Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp

Chính sách vĩ mô nói chung, trong đó chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nói riêng là công cụ quan trọng trong điều hành, quản lý kinh tế vĩ mô của bất kỳ một quốc gia nào. Hai chính sách này tuy có những khuôn khổ thực thi riêng nhưng khi phối hợp hài hòa lại tạo ra hiệu quả rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế quan trọng. Tại Việt Nam, sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã có những bước tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây và trở nên gắn kết chặt chẽ hơn sau Quyết định số 1317/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Chính sách tài chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chính sách tài chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Bản chất của năng lực cạnh tranh quốc gia là khả năng vận hành nền kinh tế có hiệu quả, với chi phí hợp lý nhất mang lại kết quả thịnh vượng và bền vững tối đa nhất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh mạnh mẽ giữa các quốc gia hiện nay, Việt Nam muốn duy trì mục tiêu phát triển kinh tế ổn định và bền vững thì cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng và cần sự phối hợp của nhiều chính sách khác nhau trong đó có vai trò của chính sách tài chính.

Bộ Tài chính nỗ lực hành động vì một Chính phủ kiến tạo

Bộ Tài chính nỗ lực hành động vì một Chính phủ kiến tạo

Cùng với việc trình Quốc hội thông qua các dự án Luật về thuế, hải quan, Bộ Tài chính còn trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định, trong đó có những nghị định được ban hành để sửa nhiều nghị định. Cách làm này đã rút ngắn được thời gian sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về thuế, hải quan, sớm đưa các quy định về cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Kiến tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Kiến tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đất nước đã và đang hội nhập sâu rộng, việc đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển có ý nghĩa quyết định cho tăng trưởng bền vững. Để làm được điều này, cần có sự hợp sức, đồng lòng từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Với tư duy đột phá, kiến tạo, Chính phủ đã và đang chỉ đạo thực thi bài bản các bước đi quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Điều này, được khẳng định cụ thể qua các chương trình hành động, đặc biệt là qua Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ…