VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của một số nước và hàm ý cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của một số nước và hàm ý cho Việt Nam

(Tài chính) Chính sách theo đuổi mở cửa thu hút vốn FDI của các công ty đa quốc gia và thành lập các cơ quan, tổ chức quản lý chuyên trách về công nghiệp hỗ trợ, là kinh nghiệm phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ của một số nước được đề cập ở trong bài viết. Đây sẽ là bài học hữu ích cho Việt Nam tham khảo để đưa công nghiệp hỗ trợ ở nước ta phát triển trong thời gian tới.

Nguồn lực tài chính đào tạo nhân lực phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nguồn lực tài chính đào tạo nhân lực phát triển công nghiệp hỗ trợ

(Tài chính) Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho công nghiệp hóa đất nước, một trong những đòi hỏi cấp thiết là phải có được nguồn nhân lực đủ mạnh về cả lượng và chất. Do vậy, chính sách đào tạo nguồn nhân lực nói chung và chính sách tài chính phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực cần được quan tâm hàng đầu…

Lực đẩy tài chính cho khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Lực đẩy tài chính cho khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ

(Tài chính) Trong xu thế hội nhập, sản xuất sản phẩm hàng hóa mang tính toàn cầu, Việt Nam cần phải làm gì và bắt đầu từ đâu trong chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm? Câu trả lời duy nhất đó là công nghệ. Chỉ có công nghệ mới giải quyết được bài toán hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Phát huy nguồn lực tài chính đất đai cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Phát huy nguồn lực tài chính đất đai cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

(Tài chính) Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình hội nhập của mỗi quốc gia. Do đó, để hỗ trợ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, ngoài các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng ngân hàng, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi về tài chính đất đai đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Giải pháp ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ

Giải pháp ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ

(Tài chính) Muốn phát triển công nghiệp hỗ trợ, cần nhiều điều kiện và giải pháp, trong đó có những giải pháp về ưu đãi thuế. Bài viết đánh giá tổng quát thực trạng ưu đãi thuế với công nghiệp hỗ trợ và thảo luận về những giải pháp hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam thời gian tới.

Chính sách tài chính cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Chính sách tài chính cho ngành công nghiệp hỗ trợ

(Tài chính) Phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai trò rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta, nhằm tạo ra sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để khuyến khích ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển thì chính sách tài chính đòi hỏi phải thông thoáng, đặc biệt là ưu đãi về thuế.

Bài học từ câu chuyện Samsung Vina tìm nhà cung ứng

Bài học từ câu chuyện Samsung Vina tìm nhà cung ứng

(Tài chính) Sự phát triển mẽ của Công ty TNHH Samsung Việt Nam (Samsung Vina) trong những năm qua đang mở ra nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất công nghệ cao. Tuy nhiên, khi Samsung Vina đưa ra danh sách trên 170 linh kiện Việt Nam có thể hợp tác thì tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều lắc đầu. Nguyên nhân vì đâu là câu hỏi đang cần lời giải…

 Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Nhìn từ thực trạng chính sách

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Nhìn từ thực trạng chính sách

(Tài chính) Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đã được đề ra hơn một thập kỷ qua, cùng với đó là chiến lược phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cũng đã được khởi động. Tuy nhiên, đến nay ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn mới chỉ qua vạch xuất phát. Làm thế nào để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển đúng với vai trò và tiềm năng của Việt Nam là vấn đề đang đặt ra và việc cần làm trước tiên là bắt đầu từ chính sách.

Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ ở việt nam

Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ ở việt nam

(Tài chính) Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển. Bài viết phân tích thực trạng công nghiệp hỗ trợ ở nước ta nhằm tìm ra nguyên nhân của sự yếu kém mà ngành này đang gặp phải, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.