VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Vươn tầm chuẩn mực quốc tế

Vươn tầm chuẩn mực quốc tế

(Tài chính) Mục tiêu chiến lược của Đảng và Chính phủ đã chỉ rõ, trong thời gian tới Việt Nam đẩy mạnh công tác hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện chỉ đạo đó, lĩnh vực bảo hiểm đã không ngừng hoàn thiện về cơ chế chính sách nhằm đáp ứng quá trình hội nhập, tiến tới các chuẩn mực quốc tế đồng thời đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế phát triển trên mọi phương diện.

Quản lý nguồn vốn nước ngoài trong thời kỳ hội nhập

Quản lý nguồn vốn nước ngoài trong thời kỳ hội nhập

(Tài chính) Thực hiện chủ trương chính sách nhất quán của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Tài chính đã tích cực, chủ động trong công tác tài chính đối ngoại. Những năm qua, ngành Tài chính đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới.

Hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

(Tài chính) Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu được Đảng và Chính phủ quan tâm chú trọng trong tất cả các lĩnh vực qua các thời kỳ. Nhờ đó, nền kinh tế Việt Nam sau 8 năm hội nhập và phát triển kể từ khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007 đã đạt được những thành tựu phát triển quan trọng đặt biệt là trong lĩnh vực chứng khoán.

Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan

Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan

(Tài chính) Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải quan đang ngày càng trở nên quan trọng và được thúc đẩy trong các diễn đàn hợp tác khác nhau với các hình thức hợp tác đa dạng, linh hoạt và phong phú. Trong những năm qua, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của Hải quan Việt Nam đã có những bước chuyển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa của ngành Hải quan nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Nhìn lại thành tựu hoàn thiện hệ thống thuế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nhìn lại thành tựu hoàn thiện hệ thống thuế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

(Tài chính) Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra thách thức ngày càng cao đối với ngành Thuế trong bối cảnh toàn cầu hoá các hoạt động kinh tế ngày càng tăng để đảm bảo các quyền và lợi ích quốc gia trong việc duy trì và đảm bảo nguồn thu thuế. Xu thế này đòi hòi công tác quản lý thuế phải ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng hiệu quả đối với tiến trình hội nhập của ngành Tài chính và của cả nền kinh tế Việt Nam.

Chủ động hội nhập tài chính quốc tế giai đoạn 2015-2020

Chủ động hội nhập tài chính quốc tế giai đoạn 2015-2020

(Tài chính) Đó là thông điệp được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đưa ra tại Hội nghị đối ngoại và hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính năm 2015 diễn ra ngày 31/3 tại Trụ sở Bộ Tài chính với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo các Vụ, cán bộ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.