VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

CHUYÊN MỤC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vấn đề đặt ra

Quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vấn đề đặt ra

Thực hiện Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tích cực hướng dẫn triển khai các nội dung quy định tác động đến công tác kiểm soát chi trong hệ thống như: Kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án...

Kiện toàn bộ máy hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Kiện toàn bộ máy hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Với các kết quả đạt được trong công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy trong toàn hệ thống theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, tiến hành đặt nền móng xây dựng chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước là chủ động tổ chức bộ máy, hiện đại hóa về mặt công nghệ trong giai đoạn Cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa nền tài chính.

Huy động 3.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 3.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 04/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.900 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.900 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Huy động hơn 24,9 nghìn tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu chính phủ

Huy động hơn 24,9 nghìn tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu chính phủ

Trên thị trường sơ cấp, trong tháng 10/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 43 phiên đấu thầu, huy động được 24.953,8 tỷ đồng trái phiếu, tăng 849% so với tháng 9.

 Những thành công trong cải cách, hiện đại hóa

Những thành công trong cải cách, hiện đại hóa

Trải qua 25 năm phát triển và trưởng thành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định mục tiêu: Xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa; hiện đại hoá các quy trình nghiệp vụ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính công khác an toàn, hiệu quả.

Huy động 2.779 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 2.779 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 14/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Hội nghị tập huấn tin học Kho bạc Nhà nước năm 2015

Hội nghị tập huấn tin học Kho bạc Nhà nước năm 2015

Ngày 12/10/2015, tại Hà Nội, KBNN tổ chức Hội nghị tập huấn tin học KBNN năm 2015 cho 30 KBNN tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN. Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, cùng đại diện Lãnh đạo và cán bộ thuộc 30 KBNN các tỉnh thành phố; Lãnh đạo và cán bộ các hãng và Công ty ORACLE, IBM, HP, SAP, FPT, HTP, CMC và MISOFT.

Sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong những năm qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðể hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, một trong những yếu tố quan trọng là Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã công tác rèn luyện giáo dục đạo đức đội ngũ cán bộ công chức, tiêu biểu là phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

Huy động hơn 2.012 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 2.012 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 07/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Cải cách thủ tục hành chính - Tạo bước chuyển biến mới

Cải cách thủ tục hành chính - Tạo bước chuyển biến mới

Với chức năng nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động, theo sự chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước và chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã chủ động triển khai nhiều chương trình hành động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng khi đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, mà trong đó trọng tâm là đưa ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Ðiển hình về triển khai TABMIS

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Ðiển hình về triển khai TABMIS

Với việc triển khai thành công Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - TABMIS, KBNN Hải Phòng đã góp phần quan trọng vào thực hiện cải cách tài chính công, hiện đại hóa hệ thống KBNN; hướng tới mục tiêu “Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử.”

Kho bạc Nhà nước chính thức công bố hoạt động theo mô hình mới

Kho bạc Nhà nước chính thức công bố hoạt động theo mô hình mới

Ngày 30/9/2015, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã công bố chính thức hoạt động theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg (QĐ26) ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN theo mô hình mới.

Kinh nghiệm hay từ một đơn vị tiên phong

Kinh nghiệm hay từ một đơn vị tiên phong

Ðảm nhiệm công tác phối hợp thu ngân sách cũng như kiểm soát chi ở một địa bàn rộng lớn, Kho bạc Nhà nước Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị tiên phong trong nhiều mặt công tác; đặc biệt, là triển khai sắp xếp các điểm thu ngoài trụ sở, tiết kiệm các chi phí liên quan đến hoạt động thu bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng là điển hình tiên phong trong việc triển khai các chương trình ứng dụng mới của Kho bạc Nhà nước.

Huy động 613 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 613 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Thi đua là động lực phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thi đua là động lực phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Ðảng, các đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, gắn liền với công tác chuyên môn. Sự phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua đã giúp hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao.

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (trái phiếu chính phủ) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Phát hành thêm trái phiếu zero coupon bond, kỳ hạn 7 năm và 20 năm

Phát hành thêm trái phiếu zero coupon bond, kỳ hạn 7 năm và 20 năm

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cơ chế mới về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Huy động hơn 710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 20/8/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ngân hàng - Kho bạc: Tăng cường hợp tác thanh toán chi tiêu công

Ngân hàng - Kho bạc: Tăng cường hợp tác thanh toán chi tiêu công

Ngày 18/8/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai đợt 1 thanh toán qua thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp nối truyền thống, không ngừng đổi mới và phát triển

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp nối truyền thống, không ngừng đổi mới và phát triển

Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) mà tiền thân là Nha Ngân khố Quốc gia đã không ngừng lớn mạnh qua 69 năm hình thành và phát triển góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được đặt ra trong từng thời kỳ và từng giai đoạn cách mạng, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nguồn lực tài chính. KBNN đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định là một trong những trụ cột của nền tài chính quốc gia.