Cục Thuế Hậu Giang: Thời gian về đích được tính đến từng ngày

Cục Thuế Hậu Giang: Thời gian về đích được tính đến từng ngày
Được giao gánh vác trọng trách người đứng đầu ngành thuế Hậu Giang, hơn ai hết, tân Cục trưởng Nguyễn Hùng Sửu ý thức rõ trách nhiệm to lớn cũng như những thách thức phải đối diện. Tuy nhiên, cương vị mới cũng cho ông niềm động viên và sự khích lệ để cùng toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 

Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung sửa đổi Luật quản lý thuế

Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung sửa đổi Luật quản lý thuế
Sáng ngày 21/11/2012, tại cơ quan Tổng cục Thuế đã diễn ra Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.  Lãnh đạo Tổng cục Thuế; Lãnh đạo các Vụ /đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan TCT  (từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên) đã tham dự.

Tạo sân chơi bình đẳng về thuế cho các doanh nghiệp

 Tạo sân chơi bình đẳng về thuế cho các doanh nghiệp
Phó trưởng Ban cải cách Tổng cục Thuế TS. Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm tạo sân chơi công bằng về thuế để các nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động bình đẳng tại Việt Nam; cũng như để các nhà đầu tư trong nước có cơ hội mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Cục Thuế Hà Nội: Hỗ trợ DN trong giao dịch liên kết

Cục Thuế Hà Nội: Hỗ trợ DN trong giao dịch liên kết
Mặc dù các nguyên tắc cũng như công thức xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh đã được Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC, tuy nhiên cho đến thời điểm này, việc áp dụng để thực hiện vẫn khiến không ít các doanh nghiệp (DN) lúng túng, nhất là đối với các trường hợp có giao dịch liên kết.

Cục Thuế TP. Hà Nội: Thực trạng công tác quản lý nợ đọng thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội: Thực trạng công tác quản lý nợ đọng thuế

Thực hiện Luật quản lý thuế, cơ quan thuế tổ chức quản lý theo chức năng và áp dụng cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế đối với người nộp thuế . Chức năng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là một trong các chức năng của luật qui định. Bộ máy quản lý nợ của Cục Thuế Thành phố Hà Nội được thực hiện thông suốt từ Cục xuống tới 29 Chi cục Thuế.