Thủ tướng phê chuẩn khung pháp lý cho chi cục thuế khu vực

 Thủ tướng phê chuẩn khung pháp lý cho chi cục thuế khu vực
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế. Theo đó, phần cơ quan thuế địa phương, ngoài chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố (thuộc tỉnh) như hiện nay, còn có chi cục thuế khu vực.

Xác định thời gian tính tiền chậm nộp thuế

  Xác định thời gian tính tiền chậm nộp thuế
Trường hợp người nộp thuế không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời hạn gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.