CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI NĂM 2015

 Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào?

Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

 Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng có vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng trở lên

Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng có vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng trở lên

Đó là một trong những điều kiện để kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, được thực hiện theo Nghị định số 84/2016/NĐ-CP vừa mới được Chính phủ ban hành.

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Nghị định cũng quy định chi tiết các điều kiện để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm.

Quy định mới về đấu thầu tín phiếu kho bạc

Quy định mới về đấu thầu tín phiếu kho bạc

Đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu... là những nội dung mới được quy định tạiThông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh hoạt động mua bán nợ

Quy định mới về điều kiện kinh doanh hoạt động mua bán nợ

Theo Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ vừa được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng 6 điều kiện.

6 điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

6 điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CPngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng, theo hướngquy định cụ thể hơn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016

Từ ngày 1/7/2016, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.

Hướng dẫn thực hiện mức lương mới

Hướng dẫn thực hiện mức lương mới

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Hai trường hợp được gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt

Hai trường hợp được gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 08/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD (VAMC).

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

Bộ Tài chính ban hành 34 giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành 34 giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1239/QĐ-BTC về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ưu đãi thuế với hoạt động công nghệ thông tin

Ưu đãi thuế với hoạt động công nghệ thông tin

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.

Vẫn được vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến hết năm 2016

Vẫn được vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến hết năm 2016

NHNN vừa ban hành Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.

Các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Tiếp tục công bố tỷ giá trung tâm hằng ngày phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả thị trường ngoại hối, đảm bảo phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô... là những nội dung trọng tâm được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-NHNN.

40% tiền phí cho vay lại nộp vào Quỹ Tích lũy trả nợ

40% tiền phí cho vay lại nộp vào Quỹ Tích lũy trả nợ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.

Thành viên giao dịch chứng khoán nộp 20 triệu đồng phí quản lý mỗi năm

Thành viên giao dịch chứng khoán nộp 20 triệu đồng phí quản lý mỗi năm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 2025/TCT-TNCN về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh (CNKD) nộp thuế theo phương pháp khoán.

Đổi mới quản lý nguồn nhân lực hải quan 2016-2020

Đổi mới quản lý nguồn nhân lực hải quan 2016-2020

Ngày 12/5/2016,Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 3957/CT-TCHQ về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực Hải quan dựa trên vị trí việc làm giai đoạn 2016-2020.