VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN: DẤU ẤN HỘI NHẬP VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA VIỆT NAM

Nhiều giải pháp triển khai kết nối Cơ chế một cửa ASEAN

Nhiều giải pháp triển khai kết nối Cơ chế một cửa ASEAN

Với nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thành công cơ chế kết nối này trong giai đoạn tới.

Việt Nam kết nối cơ chế một cửa ASEAN: Mỗi năm tiết kiệm gần 14 tỉ USD

Việt Nam kết nối cơ chế một cửa ASEAN: Mỗi năm tiết kiệm gần 14 tỉ USD

Ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ công bố chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN (ASW). NSW được cho sẽ tiết kiệm 13-15% thời gian thủ tục và mỗi năm tiết kiệm được cả chục triệu USD cho doanh nghiệp (DN).

Cơ chế một cửa ASEAN: Những lợi ích tối ưu

Cơ chế một cửa ASEAN: Những lợi ích tối ưu

Sáng ngày 08/9/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút công bố chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong tiến trình hội nhập khu vực cũng như thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

Cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia

Cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia

Là một cộng đồng với dân số khoảng 625 triệu người, GDP trên 2.500 tỷ USD, ASEAN ngày càng có vị thế và vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, vai trò và lợi thế của ASEAN chỉ thực sự phát huy khi từng nước cùng nhau cố gắng vì một ASEAN phát triển vững mạnh. Việc tập trung triển khai thiết lập và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, công cụ thuận lợi hóa thương mại và góp phần đưa ASEAN trở thành một cơ sở sản xuất và một thị trường chung được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu này.

Kết nối một cửa ASEAN: Dấu mốc trong tiến trình hội nhập khu vực

Kết nối một cửa ASEAN: Dấu mốc trong tiến trình hội nhập khu vực

Việt Nam vừa chính thức công bố Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN. Với việc Việt Nam, cùng 6 thành viên khác trong ASEAN đã hoàn tất triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng cam kết, quá trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam đã đạt thêm một mốc quan trọng nữa, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời vào cuối năm nay.

Chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Sáng ngày 08/9/2015, tại Hà Nội, Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ Công bố chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và nhấn nút công bố chính thức thực hiện.