10 sự kiện tiêu biểu ngành Tài chính năm 2015

10 sự kiện tiêu biểu ngành Tài chính năm 2015

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân cùng với quyết tâm của toàn ngành Tài chính từ trung ương đến địa phương, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015 đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Ngành Tài chính: Thu ngân sách năm 2015 đạt 105% dự toán

Ngành Tài chính: Thu ngân sách năm 2015 đạt 105% dự toán

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2015, ngành Tài chính tiếp tục gặt hái thành công trong công tác thu ngân sách đạt 105% dự toán, bằng 103,1% ước số thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong những ngày cuối cùng của năm, ngành Tài chính vẫn quyết liệt chỉ đạo thu ngân sách nhằm hoàn thành mức cao nhất...

Thành tựu nổi bật trong công tác điều hành tài chính – NSNN năm 2015

Thành tựu nổi bật trong công tác điều hành tài chính – NSNN năm 2015
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của các cấp, các ngành và địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng với 7 nhóm giải pháp điều hành tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, ngành Tài chính đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngành Tài chính: Tích cực tham gia tái cơ cấu nền kinh tế

Ngành Tài chính: Tích cực tham gia tái cơ cấu nền kinh tế

Năm 2015, ngành Tài chính luôn chủ động, tích cực tham gia, thực hiện tái cơ cấu có hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...

Những dấu ấn nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính hải quan

Những dấu ấn nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính hải quan

Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị toàn Ngành tập trung thực hiện công tác cải cách TTHC.

Cộng đồng có chung cảm nhận về cải cách thuế

Cộng đồng có chung cảm nhận về cải cách thuế
Đó là: cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế đã có những chuyển biến tích cực, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp (DN) tiết giảm thời gian, chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và nâng cao năng lực cạnh tranh; tuy nhiên, quá trình này cần phải được tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa để nâng cao môi trường cạnh tranh.