Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn ì ạch

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn ì ạch

Số liệu thống kê cho thấy tính đến hết ngày 31/8/2016, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt 139.868 tỷ đồng, tương đương 42,9 % kế hoạch vốn năm 2016 Nhà nước giao.

Vì sao giải ngân vốn đầu tư năm 2016 chậm?

Vì sao giải ngân vốn đầu tư năm 2016 chậm?
Mặc dù tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ, song đến nay kết quả giải ngân vốn đầu tư của cả nước vẫn chưa cao.

Đồng bộ giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

Đồng bộ giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

Triển khai Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành địa phương và chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong việc giải ngân và chỉ đạo quyết liệt trong toàn hệ thống thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư.

Giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm: Nhiều giải pháp bứt tốc!

Giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm: Nhiều giải pháp bứt tốc!
Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khẳng định, từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh việc giải ngân vốn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm việc thanh toán vốn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.