Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế
(Tài chính) Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo soạn thảo và ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu bài viết của GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 05/11/2012.

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong đề án tái cơ cấu của các doanh nghiệp

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong đề án tái cơ cấu của các doanh nghiệp
(Tài chính) Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đến nay đã có hơn 70 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) nhà nước xây dựng xong đề án tái cơ cấu trình bộ quản lý ngành, uỷ ban nhân dân các tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 40 đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đánh giá sơ bộ, trong quá trình xây dựng đề án tại các TĐ, TCT  đã xuất hiện một số vướng mắc cần giải pháp tháo gỡ…

Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
(Tài chính) Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong quá trình tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế nước ta. Để việc tái cơ cấu thành công, cần có cái nhìn khách quan về những đóng góp cũng như các tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp nhà nước, từ đó đưa ra cách làm mới, có lộ trình, chỉ đạo quyết liệt và hành động thực chất nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí: Thành công bước đầu và nhiệm vụ đặt ra

Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí: Thành công bước đầu và nhiệm vụ đặt ra
(Tài chính) Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” , Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang triển khai các mục tiêu quan trọng của tái cơ cấu. Trọng tâm của mục tiêu này là xây dựng Tập đoàn có tình hình tài chính vững mạnh, tập trung cao nhất cho các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, xứng đáng là tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội: Một số vấn đề đặt ra

Tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội: Một số vấn đề đặt ra
(Tài chính) Quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội đã giảm được đáng kể số lượng đầu mối doanh nghiệp, các tổng công ty có quy mô lớn để có điều kiện tập trung đầu tư, phát triển và đổi mới công nghệ, tăng cường tiềm lực, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đồng thời, đáp ứng tốt hơn cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Tái cơ cấu: Bước đột phá tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam

Tái cơ cấu: Bước đột phá tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
(Tài chính) Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, mô hình doanh nghiệp chú trọng đầu tư để phát triển bề rộng không còn phù hợp mà cần phải tập trung phát triển chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với riêng Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam trong tiến trình xây dựng Đề án tái cơ cấu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Tái cơ cấu để phát triển vững chắc

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Tái cơ cấu để phát triển vững chắc
(Tài chính) Là một doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã và đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và chiến lược dài hạn, Đề án của Tập đoàn đã tạo được những điểm nhấn quan trọng trọng về định hướng phát triển…

Giải pháp trọng tâm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại

Giải pháp trọng tâm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại
(Tài chính) Đã hơn một năm trôi qua kể từ thời điểm Việt Nam quyết tâm tái cơ cấu mạnh mẽ hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình này mới chỉ đạt được một số thành công nhất định… Bài viết nhìn lại công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để tiến trình đạt hiệu quả đề ra.

Bài học tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc

Bài học tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc
(Tài chính) Tái cấu trúc tài chính cùng với tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp (DN) và tái cấu trúc nguồn nhân lực được thực hiện khá đồng bộ và nhất quán đã giúp Trung Quốc thay đổi diện mạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) một cách rõ rệt (đặc biệt là từ năm 2002 đến nay). Nhờ vậy, nhiều DN nước này đã góp mặt trong nhóm các DN hàng đầu thế giới.

Định vị để tái cơ cấu

Định vị để tái cơ cấu
(Tài chính) Được hưởng nhiều ưu đãi song hiệu quả mang lại chưa tương xứng là vấn đề “nóng” đặt ra tại các doanh nghiệp nhà nước. Định vị lại vai trò, vị trí để đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hiện nay là quyết tâm lớn của các bộ, ngành và bản thân mỗi doanh nghiệp.