Nhiều giải pháp đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đến năm 2015

Nhiều giải pháp đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đến năm 2015
(Tài chính) Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến năm 2015 của Chính phủ ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DN đến năm 2015.

Doanh nghiệp nhà nước và vấn đề thoái vốn

Doanh nghiệp nhà nước và vấn đề thoái vốn
(Tài chính) 4 nội dung lớn sẽ được tập trung thực hiện theo đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ nay đến năm 2015 là cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu tài chính và tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề thoái vốn là một mắt xích quan trọng, đầu tiên.

Lối thoát hẹp cho thoái vốn ngoài ngành

Lối thoát hẹp cho thoái vốn ngoài ngành
(Tài chính) Các chuyên gia cho rằng, thoái vốn đầu tư ngoài ngành sẽ được đẩy mạnh trong năm 2014 nhờ việc Bộ Tài chính đang xây dựng phương án cho bán vốn dưới mệnh giá. Đây sẽ là lối thoát cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đầu tư ngoài ngành rút vốn khỏi những nơi làm ăn thua lỗ hiện nay.

Chủ động thoái vốn nhờ quỹ dự phòng

 Chủ động thoái vốn nhờ quỹ dự phòng
(Tài chính) Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) Đặng Quyết Tiến đã nhiều lần khẳng định nếu doanh nghiệp (DN) thực hiện đầy đủ theo quy định về trích lập dự phòng rủi ro thì họ luôn ở  thế chủ động, đảm bảo đủ nguồn để thoái vốn mà vẫn bảo toàn vốn.

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo giá thị trường

 Thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo giá thị trường
(Tài chính) Thoái vốn đầu tư ngoài ngành đang được các tập đoàn, tổng công ty tích cực triển khai nhưng đến nay, mới chỉ thoái vốn được một số ít các khoản vốn hoặc tài sản có giá thị trường cao hơn giá hạch toán hay giá đầu tư ban đầu.

Lực đẩy thoái vốn ngoài ngành

Lực đẩy thoái vốn ngoài ngành
(Tài chính) Năm 2015 là thời điểm cuối để các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn tất thoái vốn đầu tư ngoài ngành, thời gian không còn dài, nhưng đến nay việc triển khai công tác này vẫn thiếu quyết liệt. Giải pháp nào để việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành đạt tiến độ đề ra đang là vấn đề đặt ra…