Doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến

Doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến
Ngày 8/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 702/TCHQ-CNTT về việc triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Việc triển khai chính thức Hệ thống DVCTT Hải quan là bước đi quan trọng trong cải cách, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tiếp nhận dễ dàng thông tin tờ khai điện tử hải quan

Doanh nghiệp tiếp nhận dễ dàng thông tin tờ khai điện tử hải quan
Cổng Thông tin tờ khai hải quan ra đời với mục tiêu cung cấp tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác... tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính hải quan.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ ban hàng ngày 10/06/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng Cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính đã được Bộ Tài chính công bố và các quy định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến Hải quan

Tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến Hải quan
Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Trần Mã Thông, để phục vụ cho việc triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã thành lập các tổ triển khai từ cấp cục đến chi cục để tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp.