VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

 Dự báo sớm thị trường trái phiếu 2014

Dự báo sớm thị trường trái phiếu 2014

(Tài chính) Bất chấp giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP) đang rất trầm lắng trong giai đoạn cuối năm 2013, vẫn có những diễn biến trái chiều cho thấy, nhu cầu đối với kênh đầu tư này tiếp tục lớn và thậm chí có khả năng sớm phục hồi trong đầu năm 2014.

Quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh

Quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh

(Tài chính) Với việc Quốc hội thông qua kế hoạch phát hành thêm 170 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong giai đoạn 2014 - 2016 đã tạo áp lực rất lớn lên các cơ quan quản lý, phóng viên đã phỏng vấn ông Krakowski - chuyên gia của Tổ chức hợp tác phát triển Đức - GIZ, đơn vị tư vấn cho Việt Nam xây dựng thị trường trái phiếu (TTTP) chuyên biệt về vấn đề này.

Giải pháp hoàn thiện thị trường vốn ở Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện thị trường vốn ở Việt Nam

(Tài chính) Mục tiêu tổng quát của thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020 là phát triển đồng bộ các loại thị trường, mở rộng các hình thức hoạt động trên thị trường để động viên các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những số liệu hiện thời cho thấy, so với mục tiêu đặt ra thì cần phải có thêm nhiều giải pháp với một lộ trình cụ thể để tăng quy mô thị trường, từng bước khắc phục những hạn chế.

Để phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

Để phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

(Tài chính) Thị trường trái phiếu (TTTP) là kênh dẫn vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế. Ở các nước phát triển, vay vốn ngân hàng chỉ là kênh huy động vốn ngắn hạn còn kênh huy động vốn từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu mới là kênh huy động vốn dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm hiện nay, việc thúc đẩy phát triển TTTP là rất cần thiết.

Một số vấn đề và giải pháp phát triển

Một số vấn đề và giải pháp phát triển

(Tài chính) Trải qua hơn 10 năm vận hành và phát triển, thị trường trái phiếu Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhất định.

Thị trường trái phiếu Việt Nam và định hướng phát triển

Thị trường trái phiếu Việt Nam và định hướng phát triển

(Tài chính) Những năm qua, thị trường trái phiếu (TTTP) Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu. Tính đến tháng 9/2013, dư nợ trên toàn thị trường đạt 18,4% ước tính GDP năm 2013, tăng khoảng 4 lần so với năm 2006. Mặc dù đã có tăng trưởng mạnh mẽ, song thực tế thị trường vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế. Bài viết đánh giá tổng quan TTTP giai đoạn 2006 đến tháng 9/2013 và một số giải pháp định hướng phát triển thị trường trong thời gian tới.