VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Những đổi mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Những đổi mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

(Tài chính) Xuất phát từ tầm quan trọng của việc đổi mới khu vực sự nghiệp công, Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi Nghị định 43 theo hướng ban hành một Nghị định khung quy định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với nhiều điểm mới so với Nghị định 43 trước đây.

Tự chủ ở đơn vị sự nghiệp công lập: Không thể ngồi đó mà đợi

Tự chủ ở đơn vị sự nghiệp công lập: Không thể ngồi đó mà đợi

(Taichinh) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nói như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, sáng 10/4.

Phó Thủ tướng: Phải quyết liệt đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Thủ tướng: Phải quyết liệt đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

(Taichinh) - Đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập tuy khó nhưng phải làm ngay để đảm bảo cung cấp dịch vụ công bằng, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước...

Đổi mới để tạo đột phá trong quản lý của các đơn vị sự nghiệp công

Đổi mới để tạo đột phá trong quản lý của các đơn vị sự nghiệp công

(Taichinh) - Sáng nay, 10/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.

Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính

Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính

(Taichinh) - Thực hiện Kết luận số 11-KL/BCSĐ ngày 5/2/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc giao các trương xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình cơ chế chính sách mới có liên quan đến các đơn vị sự nghiệp và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.

Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dịch vụ công

Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dịch vụ công

(Taichinh) - Trong đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, đổi mới cơ chế tài chính là một nội dung đặc biệt quan trọng, là điều kiện then chốt để các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như hiệu quả chi ngân sách. Quá trình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (Nghị định 43), đã tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị sự nghiệp quản lý chi tiêu tài chính hiệu quả.

Tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập

Tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập

(Tài chính) “Việc sửa đổi Nghị định số 43 để tăng cường tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp sẽ buộc các đơn vị này phải năng động hơn, có cơ chế chi trả lương thỏa đáng để thu hút người tài làm việc” - Đó là thông tin được ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.