Hải quan Quảng Bình: Tuyên truyền để làm tốt khâu hậu kiểm

 Hải quan Quảng Bình: Tuyên truyền để làm tốt khâu hậu kiểm
(Tài chính) Qua công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan Quảng Bình đã kiểm tra, đánh giá được sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN), truy thu hàng tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước. Có được kết quả đó là nhờ đơn vị đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp.

Ngành Hải quan không dễ để thu vượt 20%

Ngành Hải quan không dễ để thu vượt 20%
Năm 2013, ngành Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN)  237.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2012. Theo bà Lỗ Thị Nhụ, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), đây là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động.

Đào tạo nghiệp vụ cho người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS

Đào tạo nghiệp vụ cho người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày 04 - 05/3/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lớp đào tạo tổng quan đầu tiên về nghiệp vụ trong Hệ thống VNACCS/VCIS với sự tham gia của hơn 90 cán bộ, công chức thuộc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Hà Giang. Giảng viên là các cán bộ thuộc ban triển khai dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan.

Ngành Hải quan đề xuất nhiều giải pháp thu ngân sách

Ngành Hải quan đề xuất nhiều giải pháp thu ngân sách
Được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 237.500 tỷ đồng, tính bình quân mỗi tháng năm 2013, ngành Hải quan phải thu 19.792 tỷ đồng, so với số thu thực tế phát sinh năm 2012 tăng 24%. Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Lỗ Thị Nhụ thừa nhận đây là nhiệm vụ khó khăn.