Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoàn thuế GTGT

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoàn thuế GTGT
(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lí thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ đối với hành vi vi phạm.

Đối thoại với doanh nghiệp chế xuất tại Bình Dương

Đối thoại với doanh nghiệp chế xuất tại Bình Dương
(Tài chính) Ngày 26/9/2013, Chi cục Hải quan khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Cục Hải quan Bình Dương) đã tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 70 doanh nghiệp chế xuất trong khu trong công nghiệp Việt Nam - Singapore.

Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan

 Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan
(Tài chính) Từ ngày 01/11/2013, hàng loạt những quy định mới về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng theo Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực.