Hải quan đã ngăn chặn nhiều hàng Trung Quốc giả mạo "Made in Vietnam"

Hải quan đã ngăn chặn nhiều hàng Trung Quốc giả mạo "Made in Vietnam"
 Theo thông tin từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) – Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan, liên quan đến các lô hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng được nhập khẩu về Việt Nam bị đơn vị này bắt giữ tại cửa khẩu hiện đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Hải quan Quảng Ninh: Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngành Than

Hải quan Quảng Ninh: Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngành Than
Trong những năm qua, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan đối với doanh nghiệp (DN) nói chung và DN ngành Than nói riêng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực đổi mới công tác quản lý điều hành, triển khai chương trình cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, phát triển DN, quan tâm xây dựng lực lượng hải quan liêm chính, chuyên nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu các chi phí cho DN.

Hải quan Bình Dương: 8 giải pháp đổi mới sáng tạo

Hải quan Bình Dương: 8 giải pháp đổi mới sáng tạo

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/207 của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020 của UBND Tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp...

Bắt giữ hơn 4,3 tấn gỗ trắc vận chuyển trái phép qua biên giới

Bắt giữ hơn 4,3 tấn gỗ trắc vận chuyển trái phép qua biên giới
Đến chiều ngày 25/10, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan Sở Thượng (Cục Hải quan Đồng Tháp) mới hoàn tất việc kiểm tra, xác định trọng lượng số gỗ trắc ( gỗ nhóm I) mà đơn vị phối hợp bắt giữ buổi sáng với tổng trọng lượng hơn 4,3 tấn.

Những điều kiện để được nộp dần tiền nợ thuế

Những điều kiện để được nộp dần tiền nợ thuế
Doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 6 tháng với các điều kiện: có bảo lãnh của tổ chức tín dụng với số tiền nợ thuế đề nghị được nộp dần; ngoài số tiền nợ thuế này, Công ty không có nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá hạn nào khác; phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ…

Thời gian thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Thời gian thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
 Để thống nhất việc thực hiện thủ tục thông quan đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục và thời hạn công chức hải quan xác nhận thông tin về kết quả kiểm tra trên hệ thống điện tử.