Tăng cường nhân lực cho 11 cục Hải quan địa phương

Tăng cường nhân lực cho 11 cục Hải quan địa phương
Nhằm giải quyết một phần khó khăn về biên chế, đặc biệt là tại các chi cục hải quan, đồng thời kết hợp để công chức, viên chức thuộc cơ quan Tổng cục có điều kiện học hỏi kiến thức thực tế tại đơn vị cơ sở, năm 2018, Tổng cục Hải quan đã triển khai kế hoạch tăng cường công chức, viên chức cho 11 Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày đầu năm ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Ngày đầu năm ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo
Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đang đổi thay từng ngày. Cùng với đó, quá trình cải cách mạnh mẽ về thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho DN xuất nhập khẩu là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đặt chân đến đây trong những ngày đầu năm này.

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

 Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Năm 2017 lại, Tổng cục Hải quan tiếp tục ghi nhiều dấu ấn quan trọng với những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp tục phát huy những kết quả của năm 2017, Tổng cục Hải quan đã đề ra các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong năm 2018.


Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị về thu ngân sách nhà nước

Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị về thu ngân sách nhà nước
Năm 2018, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu NSNN 283.000 tỉ đồng, phấn đấu thu NSNN đạt 293.000 tỉ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan đã ban hành và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai Chỉ thị 555/CT-TCHQ ngày 26/1/2018 về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2018.