Một số vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua 30 năm đổi mới

Một số vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua 30 năm đổi mới
(Tài chính) Sau gần 30 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhằm đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển doanh nghiệp và sản phẩm…

Kinh tế Việt Nam trước cơ hội lớn năm 2015

Kinh tế Việt Nam trước cơ hội lớn năm 2015
(Tài chính) Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam hứa hẹn có bước chuyển mình trước những cơ hội lớn với việc chính thức gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hoàn tất ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, đi liền với đó, Việt Nam cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong chặng đường phía trước.

Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức

Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức
(Tài chính) Năm 2015, cùng với quá trình đàm phán, ký kết và triển khai các cam kết hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đối diện với sự gia tăng áp lực cạnh tranh, yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính, cơ chế quản trị, hợp tác… nhưng cơ hội cũng sẽ mở rộng với doanh nghiệp chủ động nắm bắt để vượt lên.

Năm 2015 - Hội nhập sâu gõ cửa

Năm 2015 - Hội nhập sâu gõ cửa
(Tài chính) 2014, nước ta đã ký, kết thúc và thúc đẩy đàm phán nhiều hiệp định thương mại với các đối tác kinh tế. Đây sẽ là những cánh cửa rộng lớn với nhiều cơ hội mới, nhưng phức tạp và thách thức hơn chờ đón doanh nghiệp nước ta. Nếu 2014 được coi là năm ký kết, kết thúc và thúc đẩy đàm phán, thì 2015 được dự báo sẽ là năm của hội nhập sâu rộng.

Các ngành sẵn sàng cho hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng

Các ngành sẵn sàng cho hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng
(Tài chính) Từ năm 2015, nhiều cánh cửa hội nhập sâu rộng mở ra, với nhiều cơ hội và thách thức chờ đón doanh nghiệp, các ngành nghề, lĩnh vực. Năm mới, mỗi người, mỗi doanh nghiệp, dù ở vị trí nào đều đã chuẩn bị kế hoạch, tâm thế để bước vào hội nhập hiệu quả. Vậy các bộ trưởng, các tư lệnh ngành thì sao? Họ nghĩ gì về năm hội nhập 2015?

“FTA thế hệ mới”: Từ góc nhìn hội nhập

 “FTA thế hệ mới”: Từ góc nhìn hội nhập
(Tài chính) Trong thời gian 2 năm rưỡi (6/2012 - 12/2014), Việt Nam và các đối tác đã khởi động và kết thúc đàm phán 3 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương: FTA Việt Nam với Liên minh châu Âu (EVFTA), với Hàn Quốc (VKFTA), với Liên minh Hải quan Nga - Bê-la-lút - Ca-dắc-tan (VCUFTA). Đây là dấu ấn rất quan trọng trên con đường hội nhập quốc tế, bảo đảm cho kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn với nền kinh tế thế giới.