Trên bước đường đến với Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015

Trên bước đường đến với Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015
(Tài chính) Trong vòng chỉ khoảng một năm nữa thì ASEAN, khu vực với tổng dân số 600 triệu người, sẽ trở thành một thị trường thống nhất. Dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, tiền tệ, đầu tư, chuyên gia và những động thái hợp tác khu vực sẽ được tự do khơi thông.

Chủ động hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Chủ động hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN
(Tài chính) Tăng cường hội nhập kinh tế, thông qua việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là định hướng thiết thực nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Vì vậy, lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế và hội nhập sâu sắc hơn trong khối ASEAN sẽ không chỉ phụ thuộc vào vai trò định hướng của Nhà nước, mà yếu tố then chốt quyết định thành công là sự chủ động tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Một ASEAN: Duy trì đà tăng trưởng kinh tế

Một ASEAN: Duy trì đà tăng trưởng kinh tế
(Tài chính) Nằm trong khuôn khổ các hội nghị thường niên của kênh hợp tác tài chính khu vực ASEAN, Hội nghị Xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMIS) đã diễn ra vào ngày 20/5/2014 tại Manila, Philippines. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã dẫn đầu đoàn Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị này.

Hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN

Hướng tới cộng đồng  kinh tế ASEAN
(Tài chính) Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community -AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015. Đây được coi một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện các nền kinh tế Đông Nam Á. Các nước thành viên ASEAN hiện đang rất nỗ lực để đạt được mục tiêu này.

Chủ động hội nhập để phát triển

Chủ động hội nhập để phát triển
(Tài chính) Mốc thời gian hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 đang đến gần. Ngay từ bây giờ, các ngành hàng, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt tốt cơ hội, cũng như vượt qua thách thức.

Chiến lược phát triển logistics hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN

Chiến lược phát triển logistics hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN
(Tài chính) Trong một thế giới mà hầu hết các nước đều đã gia nhập WTO và thực hiện chiến lược phát triển hướng về xuất khẩu, gia tăng giao thương quốc tế thì logistics đóng vai trò ngày càng quan trọng. Việt Nam cũng như thế, với tư cách là thành viên của WTO, nhất là thời điểm thực hiện các cam kết trong lĩnh vực logistics vào năm 2014 đang đến gần. Và đến năm 2015, là năm mà Cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành và các chính sách phát triển chung sẽ được thực thi để thị trường ASEAN phát triển hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.