Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ngành Tài chính cần chủ động xây dựng phương án ứng phó trong tình hình mới”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ngành Tài chính cần chủ động xây dựng phương án ứng phó trong tình hình mới”
(Tài chính) Ngày 4/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Tài chính". Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện các Bộ Ban ngành; đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu… Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ Tài chính điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm

Bộ Tài chính điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm
(Tài chính) Sáng ngày 4/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Tài chính". Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện các Bộ Ban ngành; đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu…

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2014

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2014
(Tài chính) Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường, do cả nguyên nhân nội tại và các tác động từ bên ngoài...  nhưng  ngành Tài chính đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu – chi do Quốc hội giao, giải quyết được nhiều vướng mắc phát sinh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.    

Khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động

Khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động
(Tài chính) Để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động số 68/QĐ-BTC, thu được nhiều kết quả khả quan.

Kết quả công tác thanh, kiểm tra tài chính 6 tháng đầu năm 2014

Kết quả công tác thanh, kiểm tra tài chính 6 tháng đầu năm 2014
(Tài chính) Trong 6 tháng đầu năm 2014, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đã được tăng cường, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô

Góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô
(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, ngày 17/1/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường quản lý giá, góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán: Kết quả khả quan

Tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán: Kết quả khả quan
(Tài chính) Tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán (TCKDCK) là 1 trong 4 trụ cột chính (tái cấu trúc cơ sở hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư, tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán và tái cấu trúc hệ thống thị trường) của tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK). Những nỗ lực tái cấu trúc các TCKDCK trong thời gian qua đã và đang cho những kết quả khả quan.

Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính: Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả

Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính: Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả
(Tài chính) Trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đã được tăng cường, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phóng viên đã có bài phỏng vấn ông Trần Văn Vượng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính xung quanh nhưng nội dung này.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
(Tài chính) Căn cứ quy định của Luật, chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Trung ương 3 khoá X, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng, Bộ Tài chính đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kết quả công tác thanh tra của đơn vị Thuế - Hải quan

Kết quả công tác thanh tra của đơn vị Thuế - Hải quan
(Tài chính) Thuế, hải quan là hai lĩnh vực lớn quyết định nguồn thu của NSNN. Đảm bảo nguồn thu thông suốt, không thất thoát, thu đúng, thu đủ... là trách nhiệm của Lãnh đạo ngành Tài chính, của các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ thu và đặc biệt là cán bộ công tác trong hai lĩnh vực này của ngành tài chính; trong đó, công tác thanh tra và kiểm tra thường xuyên các nghiệp vụ phát sinh được các cấp lãnh đạo của Ngành rất chú trọng.