Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Từ chối thanh toán 4,8 tỷ đồng chưa đúng thủ tục

Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Từ chối thanh toán 4,8 tỷ đồng chưa đúng thủ tục
(Tài chính) Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội (KBNN) Đào Thái Phúc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, thông qua công tác kiểm soát chi nguồn vốn đầu tư, KBNN Hà Nội đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 1.210 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 4,8 tỷ đồng.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận: Cần mở thêm nhiều diễn đàn cho đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận: Cần mở thêm nhiều diễn đàn cho đoàn viên
(Tài chính) Hơn 15 năm tham gia công tác công đoàn, từ năm 2012 đến nay làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận, điều mà anh Lê Trung Nam quan tâm nhất là tạo được niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức mà mình tham gia, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó của cá nhân với tập thể, tạo cơ hội cho mọi người phấn đấu thể hiện bản thân và hăng hái thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng, củng cố, phát triển phong trào.

Kho bạc Nhà nước huyện Văn Yên: Hiệu quả thanh toán điện tử song phương

 Kho bạc Nhà nước huyện Văn Yên: Hiệu quả thanh toán điện tử song phương
(Tài chính) Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-KBNN của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, kể từ ngày 14/4/2014, KBNN huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện thanh toán điện tử song phương giữa KBNN với các ngân hàng thương mại. Phương pháp làm việc mới đã phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý ngày càng tốt hơn ngân quỹ quốc gia.

Sống giữa bạc tiền, lòng không vướng gợn…

Sống giữa bạc tiền, lòng không vướng gợn…
(Tài chính) Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực kho quỹ tại Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), đồng chí Trần Thị Kim Thanh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền đồng chí là chiến sỹ thi đua cơ sở và đã 2 lần vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng
(Tài chính) Trong 5 tháng đầu năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 234.289 tỷ đồng đạt 33,3% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi 5 tháng đầu năm

Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi 5 tháng đầu năm
(Tài chính) Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 234.289 tỷ đồng đạt 33,3% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.