Thực hiện kiểm soát chi trên 180 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng

Thực hiện kiểm soát chi trên 180 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng
(Tài chính) Theo báo cáo, trong 4 tháng đầu năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 180.289 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN). Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã phát hiện 10.224 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 22,5 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp: Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ

Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp: Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ
(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2014 (từ ngày 13/3 đến 11/4/2014) ước đạt 266 tỷ/3.975 tỷ đồng; lũy kế 886 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm. Công tác phối hợp thu NSNN luôn được duy trì ổn định và thực hiện tốt. Việc triển khai vận hành chương trình Thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác thanh toán.

Hà Nội: Sử dụng công nghệ thông tin để kiểm soát vốn đầu tư xây dựng

Hà Nội: Sử dụng công nghệ thông tin để kiểm soát vốn đầu tư xây dựng
(Tài chính) Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội Đào Thái Phúc cho rằng, hiện nay Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) góp phần quản lý chặt chẽ trên diện rộng từ khâu kế hoạch giao vốn, thanh toán vốn đến khâu cuối cùng là quyết toán công trình.

Kho bạc Nhà nước thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ nhà nước hướng tới mục tiêu: An toàn và hiệu quả

Kho bạc Nhà nước thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ nhà nước hướng tới mục tiêu: An toàn và hiệu quả
(Tài chính) Thực hiện chiến lược phát triển ngành Tài chính, chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, trong những năm qua KBNN đã góp phần cùng với ngành Tài chính triển khai đồng bộ nhiều đề án, cơ chế chính sách để xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế.

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ
(Tài chính) Theo báo cáo, trong tháng 3 (từ ngày 16/2 đến ngày 15/3/2014) Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Phối hợp với cơ quan thu tổ chức tốt công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ngay từ đầu năm, đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời, điều tiết số thu cho các câp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định.

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước
(Tài chính) Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đang tác động mạnh mẽ đến tốc độ phát triển của các quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài tiến trình đó. Là một hệ thống trong ngành Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, để tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 theo Quyết định số 138/2007/QĐTG ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước: Đóng góp tích cực cho nền Tài chính Quốc gia

 Kho bạc Nhà nước: Đóng góp tích cực cho nền Tài chính Quốc gia
(Tài chính) Cách đây 24 năm (1/4/1990), toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính thức đi vào hoạt động. 24 năm - một quãng thời gian ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong việc tạo dựng, hoàn thiện, phát triển chức năng, nhiệm vụ để có một hệ thống KBNN như ngày hôm nay...

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định
(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), công tác kiểm soát chi thường xuyên trong 3 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 145.468 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện 9.924 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 20 tỷ đồng.