Ngày 12/4: Huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất dưới 9,5%/năm

Ngày 12/4: Huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất dưới 9,5%/năm
(Tài chính) Chiều 12/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng). 

Ngày 10/04: Huy động 460 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Ngày 10/04: Huy động 460 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh
(Tài chính) Ngày 10/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 1.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Ngày 3/4: Huy động thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 3/4: Huy động thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Chiều 03/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Ngày 27/3: Huy động 3.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 27/3: Huy động 3.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Chiều 27/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).