Thành công trong việc kéo dài kỳ hạn trung bình các danh mục Trái phiếu Chính phủ

Thành công trong việc kéo dài kỳ hạn trung bình các danh mục Trái phiếu Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2388/QĐ-BTC phê duyệt phương án hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho phép Kho bạc Nhà nước thực hiện thí điểm hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, theo đó, Kho bạc Nhà nước tổ chức mua lại 06 mã trái phiếu thuộc danh mục trái phiếu bị hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 4,25 năm - 6,19 năm và đồng thời thực hiện phát hành mới cho chính các chủ sở hữu trái phiếu các trái phiếu khác thuộc danh mục 04 mã trái phiếu được hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 8,25 năm - 29,12 năm.

Thị trường trái phiếu: Nhiều biến chuyển lạ thường

Thị trường trái phiếu: Nhiều biến chuyển lạ thường
Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu chính phủ không thành công trên sơ cấp; khối ngoại lập đỉnh bán ròng theo tuần trên thứ cấp... đây là những biến chuyển rất bất ngờ trên thị trường trái phiếu phủ tuần qua.

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh
Ngày 07/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 874 tỷ đồng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2016

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2016
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 22) và Thông báo số 292/TB-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai Chỉ thị 22, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã có Chỉ thị số 294/CT-KBNN ngày 07/7/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính Ngân sách Nhà nước năm 2016.

Thu hồi 97% vốn tạm ứng giai đoạn 2004 - 2010

Thu hồi 97% vốn tạm ứng giai đoạn 2004 - 2010
Việc tạm ứng vốn đầu tư thời gian trước đây được thực hiện theo quy định khống chế mức tối thiểu, không khống chế mức tối đa đã gây áp lực quá lớn trong công tác quản lý ngân sách nhà nước