Thống nhất tổ chức thông tin tài chính nhà nước

Thống nhất tổ chức thông tin tài chính nhà nước
(Tài chính) Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, đồng thời tăng cường mở rộng các quan hệ kinh tế song phương, đa phương. Quá trình hội nhập vừa tạo cơ hội, vừa là thách thức tác động đến cơ chế, chính sách quản lý kinh tế nói chung và tài chính - ngân sách nói riêng. Trong đó các quy định của các chế độ kế toán và việc tổ chức thực hiện trong lĩnh kế toán Nhà nước (KTNN) phải được cải cách phù hợp theo các mô hình, thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia qua KBNN cấp tỉnh, thành phố

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia qua KBNN cấp tỉnh, thành phố
(Tài chính) Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho các dự án chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) rất lớn, từ 12 chương trình giai đoạn 2006-2010 tăng lên 16 chương trình giai đoạn 2012-2015. Vì vậy, việc tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), đầu tư công nói chung và chi CTMTQG nói riêng qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là hết sức quan trọng, góp phần giám sát quá trình sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước một cách có hiệu quả, là một biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội... là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới động viên khóa sổ cuối năm 2013

Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới động viên khóa sổ cuối năm 2013
(Tài chính) Ngày 31/12/2013, nhân dịp năm đầu tiên Bộ Tài chính trực tiếp quản trị vận hành và tổ chức triển khai công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS, Bộ Tài chính đã mời Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và một số cán bộ tham gia cùng Bộ Tài chính tham gia động viên khóa sổ cuối năm tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội và KBNN.

Chủ động giảm áp lực kỳ quyết toán ngân sách năm 2013

 Chủ động giảm áp lực kỳ quyết toán ngân sách năm 2013
(Tài chính) Vào những ngày cuối cùng của năm 2013, may mắn được tham gia chương trình động viên khóa sổ, quyết toán cuối năm của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, chúng tôi mới cảm nhận hết được về tinh thần làm việc hăng say của những cán bộ công chức “tay hòm chìa khoá ngân sách”, khi thời gian khóa sổ cuối năm là rất ít.

Linh hoạt kiểm soát chi, giải ngân nhanh nguồn vốn

 Linh hoạt kiểm soát chi, giải ngân nhanh nguồn vốn
(Tài chính) Năm 2013, kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công tác điều hành NSNN . Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để điều hành kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cơ chế kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước (KBNN) cũng được điều chỉnh phù hợp.

Cần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư

Cần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư
(Tài chính) Theo báo cáo của cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 11/2013 số dư tạm ứng vốn đầu tư phát triển của các dự án trên toàn Tỉnh còn trên 250 tỷ đồng, trong đó có một số dự án tạm ứng từ năm 2011 về trước đến nay chưa có khối lượng để thực hiện thanh, quyết toán. Đây cũng là một trong những vấn đề mà các đại biểu HĐND Tỉnh rất quan tâm tại Kỳ họp HĐND Tỉnh vừa qua, đó là giải pháp nào khắc phục tình trạng việc tạm ứng vốn đầu tư phát triển bị tồn đọng, kéo dài, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách?