Trái phiếu đang hấp dẫn dòng vốn ngoại

Trái phiếu đang hấp dẫn dòng vốn ngoại
“Thị trường trái phiếu Việt Nam đang có khá nhiều điểm hấp dẫn nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Xu hướng này có thể tiếp tục trong năm 2013…”, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), nhận định.