Hợp tác Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Kho bạc Quốc gia Lào: Vun đắp truyền thống, hướng tới tương lai

Hợp tác Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Kho bạc Quốc gia Lào: Vun đắp truyền thống, hướng tới tương lai
(Tài chính) Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam luôn duy trì và triển khai hoạt động hợp tác song phương có hiệu quả, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ Kho bạc Quốc gia (KBQG) Lào trong nhiều lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ kho bạc.

Tập trung ổn định nguồn lực thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước

Tập trung ổn định nguồn lực thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước
(Tài chính) Quán triệt quan điểm chỉ đạo sắp xếp bộ máy tinh gọn, rà soát và đổi mới các quy trình nghiệp vụ theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới cơ bản cơ chế quản lý, sử dụng lao động, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xây dựng quy chế quản lý và sử dụng biên chế tuân thủ các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính để bố trí, sử dụng tiết kiệm biên chế nhưng đảm bảo hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013-2015

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện  chiến lược phát triển KBNN đến  năm 2020 và kế hoạch thực hiện  giai đoạn 2013-2015
(Tài chính) Chiến lược là một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng hy lạp “Strategos” dùng trong quân sự. một xuất bản của từ điển larous coi chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng. Dù cho đến ngày hôm nay đã có nhiều cách tiếp cận về chiến lược khác nhau nhưng có thể hiểu chiến lược được dùng theo 3 ý nghĩa phổ biến nhất: Xác định mục tiêu cần đạt được; đưa ra các chương trình hành động, giải pháp thực hiện; phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu.

Quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về quỹ NSNN theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 001:2008

Quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về quỹ NSNN theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 001:2008
(Tài chính) Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ Tài chính Phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính và công văn số 2335/KBNN-VP ngày 07/12/2011 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung áp dụng cho toàn hệ thống; KBNN Yên Bái đã xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, đồng thời quyết tâm cao trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Một số điểm chú ý khi triển khai thực hiện cam kết chi tại kho bạc nhà nước

Một số điểm chú ý khi triển khai thực hiện cam kết chi tại kho bạc nhà nước
(Tài chính) Để triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách – kho bạc và từng bước thực hiện kế toán dồn tích; hỗ trợ lập ngân sách trung hạn của cơ quan tài chính các cấp và các bộ, ngành, địa phương; tăng cường kiểm soát chi tiêu ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, góp phần ngăn chặn tình trạng nợ đọng trong thanh toán.., Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2008/TT-BTC về hướng dẫn công quản lý và kiểm soát cam kết chi (CKC) ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Bước khởi đầu của lộ trình hình thành tài khoản thanh toán tập trung

Bước khởi đầu của lộ trình hình thành tài khoản thanh toán tập trung
(Tài chính) Mặc dù chưa có khuôn khổ pháp lý (Nghị định của Chính phủ) về nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhưng để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thanh toán, cuối tháng 7/2013 vừa qua, Tổng giám đốc KBNN đã ban hành “Quy trình nghiệp vụ thí điểm thanh toán song phương điện tử (TTĐTSP) giữa KBNN và Ngân hàng Thương mại” theo Quyết định 699/QĐ-KBNN. Việc thực hiện Quyết định này được xem như là bước khởi đầu của lộ trình hình thành tài khoản thanh toán tập trung của KBNN (gọi tắt là TSA), tạo điều kiện thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ theo chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

Nhiệm vụ huy động vốn sẽ là thách thức đối với Kho bạc Nhà nước

 Nhiệm vụ huy động vốn sẽ là thách thức đối với Kho bạc Nhà nước
(Tài chính) Đến thăm và chúc Tết Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ 2014 ngày 6/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, năm 2014, điều kiện kinh tế có thể khởi sắc hơn nhưng yêu cầu quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đặc biệt là việc huy động vốn năm 2014 sẽ cao hơn (gần như gấp đôi năm 2013 với con số xấp xỉ 400.000 tỷ đồng), cùng với đó là việc quản lý chi tiêu tiết kiệm, nên nhiệm vụ của cả hệ thống KBNN là rất nặng nề.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và chúc Tết Kho bạc Nhà nước

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và chúc Tết Kho bạc Nhà nước
(Tài chính) Ngày 6/2/2014 tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức buổi khai xuân đầu năm mới Giáp Ngọ. Đến chung vui cùng tập thể cán bộ công chức KBNN có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh, cùng lãnh đạo các vụ, cục thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính.