Huy động 6.775 tỷ đồng qua đấu thầu tháng 8

Huy động 6.775 tỷ đồng qua đấu thầu tháng 8
(Tài chính) Trong tháng 8, đối với giao dịch trên  thị trường sơ cấp, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 9 phiên đấu thầu, huy động được 6.775 tỷ đồng, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 5.700 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 675 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 400 tỷ đồng.

Huy động 100 tỷ đồng trái phiếu

Huy động 100 tỷ đồng trái phiếu
(Tài chính) Ngày 23/08/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn 3 năm và 5 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.

Làm tốt công việc của mình

Làm tốt công việc của mình
(Tài chính) Mỗi tập thể và cá nhân đều tìm cho riêng mình những cách làm theo Bác, để phục vụ ngày càng tốt hơn cho đất nước, cho nhân dân. Đối với chị Đinh Thị Thúy Minh (Kho bạc Nhà nước huyện Hòa Vang), muốn phục vụ tốt cho nhân dân thì phải làm thật tốt công việc của mình.

Huy động 1.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 1.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Ngày 13/08/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Huy động 1.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 1.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Ngày 07/08/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, và 5 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Ngày 10/7, huy động 530 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/7, huy động 530 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Ngày 10/07/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.500 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000) tỷ đồng, 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Ngày 5/7, huy động 1.050 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 5/7, huy động 1.050 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Ngày 05/07/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng).