Kho bạc nhà nước Quảng Ninh: Giải bài toán khó về quản lý ngân sách

Kho bạc nhà nước  Quảng Ninh: Giải bài toán khó về quản lý ngân sách
(Tài chính) Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn được biết đến là một trong những địa phương có tốc độ đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) vào loại lớn trong cả nước. Tuy nhiên, khi nguồn ngân sách không còn được “dư dả” như trước thì để có thể đáp ứng các nhiệm vụ chi ngày một lớn là một bài toán khó đối với các đơn vị tài chính của Quảng Ninh nói chung và của Kho bạc nhà nước (KBNN) Quảng Ninh nói riêng thời điểm này. Để góp phần giải bài toán khó về quản lý ngân sách, cần những nỗ lực rất lớn của cán bộ công chức ngành Kho bạc địa phương.

Ngày 6/5: Huy động thành công 2.337 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 6/5: Huy động thành công 2.337 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Ngày 06/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên trong tháng 5 của trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 4.500 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), và 5 năm (1.000 tỷ đồng). 

Gương sáng ngành Kho bạc Nhà nước

Gương sáng ngành Kho bạc Nhà nước
Đó là chị Nguyễn Thị Sâm, một tấm gương tiêu biểu của Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh về sự tận tụy, liêm khiết, trung thực trong công việc. Bản thân chị đã nhiều lần trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính”: Sẵn sàng cán đích

Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính”: Sẵn sàng cán đích
(Tài chính) Sau thời gian triển khai thí điếm, dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính” đã được đánh giá cao về tính hiệu quả trong khai thác và sử dụng thông tin liên Ngành.

Ngày 12/4: Huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất dưới 9,5%/năm

Ngày 12/4: Huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất dưới 9,5%/năm
(Tài chính) Chiều 12/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng). 

Ngày 10/04: Huy động 460 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Ngày 10/04: Huy động 460 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh
(Tài chính) Ngày 10/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 1.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Ngày 3/4: Huy động thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 3/4: Huy động thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(Tài chính) Chiều 03/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).