Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách
Năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016
Sáng ngày 12/12, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đến dự, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống trong năm qua và khẳng định, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu theo Luật

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu theo Luật
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Dự thảo thông tư đã đề xuất việc tổ chức thu Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thu Ngân sách Nhà nước.

Hoán đổi TPCP năm 2016: Kéo dài kỳ hạn trung bình danh mục trái phiếu

Hoán đổi TPCP năm 2016: Kéo dài kỳ hạn trung bình danh mục trái phiếu
Kể từ khi Kho bạc Nhà nước có Công văn số 4748 /TB-KBNN thông báo nội dung hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2016 ra thị trường, đến ngày 21/11, có 6 đơn vị đăng ký thành công thực hiện hoán đổi trái phiếu Chính phủ, tương ứng với 95% khối lượng trái phiếu đăng ký hoán đổi được hoán đổi (tổng giá trị trái phiếu đăng ký hoán đổi là 2.915,4 tỷ đồng).