Cải cách kiểm soát chi: Bước tiến tới kho bạc điện tử

Cải cách kiểm soát chi: Bước tiến tới kho bạc điện tử
Thông tư số 39/2016/TT-BTC (TT39) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được coi là bước chuyển quan trọng.

Giải ngân vốn đầu tư đã khởi sắc

Giải ngân vốn đầu tư đã khởi sắc
Với tỷ lệ giải ngân trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua vượt lên bằng 50% của cả 6 tháng trước đó, có thể thấy Nghị quyết 60/NQ- CP (NQ60) của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 (ban hành ngày 8/7/2016).

Sắp đối thoại về thuế với doanh nghiệp Hàn Quốc 2016

Sắp đối thoại về thuế với doanh nghiệp Hàn Quốc 2016
Theo dự kiến, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2016 sẽ được tổ chức tại hai thành phố lớn là Hà Nội (23/9), TP.Hồ Chí Minh (30/9). Dự kiến có khoảng 250 doanh nghiệp tham dự tại mỗi hội nghị.

Hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

Hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

Sáng 15/9/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức toạ đàm với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nhằm trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016.

Hải Phòng: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại quận, huyện còn thấp

Hải Phòng: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại quận, huyện còn thấp
Theo kết quả kiểm soát của Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, đến thời điểm này, các quận, huyện nhập dự toán vốn đầu tư công vào hệ thống Tabmis là 487,7 tỷ đồng, bằng 34,4% kế hoạch vốn được giao; giải ngân 286,4 tỷ đồng, bằng 20,2% kế hoạch vốn được giao.