Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu theo Luật

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu theo Luật
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Dự thảo thông tư đã đề xuất việc tổ chức thu Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thu Ngân sách Nhà nước.

Hoán đổi TPCP năm 2016: Kéo dài kỳ hạn trung bình danh mục trái phiếu

Hoán đổi TPCP năm 2016: Kéo dài kỳ hạn trung bình danh mục trái phiếu
Kể từ khi Kho bạc Nhà nước có Công văn số 4748 /TB-KBNN thông báo nội dung hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2016 ra thị trường, đến ngày 21/11, có 6 đơn vị đăng ký thành công thực hiện hoán đổi trái phiếu Chính phủ, tương ứng với 95% khối lượng trái phiếu đăng ký hoán đổi được hoán đổi (tổng giá trị trái phiếu đăng ký hoán đổi là 2.915,4 tỷ đồng).

Đã đi vào trọng tâm, trọng điểm

 Đã đi vào trọng tâm, trọng điểm
Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Kho bạc Nhà nước chú trọng và coi là một nghiệp vụ đặc biệt giúp quản lý ngân sách nhà nước được chặt chẽ, an toàn.

Phạt 4.307 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc

Phạt 4.307 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc
Kho bạc Nhà nước vừa có báo cáo về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc. Theo báo cáo này, công tác xử phạt đã dần đi vào nền nếp. Tính từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm bị phát hiện xử lý là 4.307 trường hợp, với tổng số tiền phạt thu được là trên 1,3 tỷ đồng.

Thành công trong việc kéo dài kỳ hạn trung bình các danh mục Trái phiếu Chính phủ

Thành công trong việc kéo dài kỳ hạn trung bình các danh mục Trái phiếu Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2388/QĐ-BTC phê duyệt phương án hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho phép Kho bạc Nhà nước thực hiện thí điểm hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, theo đó, Kho bạc Nhà nước tổ chức mua lại 06 mã trái phiếu thuộc danh mục trái phiếu bị hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 4,25 năm - 6,19 năm và đồng thời thực hiện phát hành mới cho chính các chủ sở hữu trái phiếu các trái phiếu khác thuộc danh mục 04 mã trái phiếu được hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 8,25 năm - 29,12 năm.