Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)
(Tài chính) Trong năm 2013, ngành Tài chính đã thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao, thực hiện thắng lợi công tác tài chính - ngân sách, đặc biệt là đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện khó khăn. Bước vào năm 2014, toàn Ngành phải tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Những giải pháp tài chính nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013

Những giải pháp tài chính nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013
(Tài chính) Nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước mặc dù có những chuyển biến tích cực, đúng hướng nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều. Yêu cầu từng bước tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn để khuyến khích đầu tư, sản xuất – kinh doanh (SXKD), đồng thời vẫn phải bảo đảm an sinh xã hội là yếu tố chính, chi phối công tác điều hành NSNN năm 2013.

Chuẩn bị cho quá trình phục hồi

Chuẩn bị cho quá trình phục hồi
(Tài chính) Trong năm 2013, nền kinh tế Việt Nam đã gắng gượng vượt qua các thách thức và khó khăn từ các năm trước để lại. Năm 2014, dự báo sẽ là một năm thuận lợi hơn cho nền kinh tế nước nhà khi nhu cầu từ bên ngoài đang có nhiều chuyển biến tích cực và ở trong nước, các điều kiện vĩ mô dần ổn định, kỳ vọng sẽ là bệ đỡ cho sản xuất phục hồi.

Linh hoạt trong chính sách, hiệu quả trong điều hành

Linh hoạt trong chính sách, hiệu quả trong điều hành
(Tài chính) Kinh tế Việt Nam năm 2013 vừa khép lại với những tín hiệu đáng mừng của sự ổn định và đang từng bước phục hồi. Có thể nói đây là kết quả của những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành từ Chính phủ cũng như nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp, chủ động khắc phục khó khăn để từng bước ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhìn lại năm tài khóa 2013 và những vấn đề đặt ra cho năm 2014

Nhìn lại năm tài khóa 2013 và những vấn đề đặt ra cho năm 2014
(Tài chính) Cùng với quyết tâm cao độ của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hoạt động tài chính – ngân sách năm 2013 đã vượt qua nhiều khó khăn, đảm bảo thu - chi ngân sách theo đúng mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Năm 2014, dự báo nền kinh tế còn nhiều thách thức, nhiệm vụ thu – chi ngân sách đặt ra với ngành Tài chính rất nặng nề, đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu ích để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra…

Quyết liệt kiểm soát chi, giải ngân nhanh nguồn vốn

Quyết liệt kiểm soát chi, giải ngân nhanh nguồn vốn
(Tài chính) 2013 là năm có rất nhiều khó khăn với nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, đặc biệt trong công tác kiểm soát chi và xây dựng, triển khai các đề án chính sách tài khóa. Tạp chí Tài chính có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc KBNN để hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Ấn tượng 2013, kỳ vọng 2014

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Ấn tượng 2013, kỳ vọng 2014
(Tài chính) Sự ổn định của kinh tế vĩ mô và hàng loạt những chính sách quản lý, tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) đã đem lại sự khởi sắc cho TTCK Việt Nam trong năm 2013. Với nền tảng này, bước vào năm 2014, kỳ vọng thị trường có những bước chuyển động tích cực hơn, tiếp tục khẳng định vai trò của một kênh dẫn vốn quan trọng cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam vững vàng trong gian khó

Thị trường bảo hiểm Việt Nam vững vàng trong gian khó
(Tài chính) Năm 2013, nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính - bảo hiểm nói riêng tiếp tục gặp khó khăn. Điều này đã tác động lớn đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp khi nhu cầu về bảo hiểm tài sản giảm sút đáng kể, người dân có thu nhập trung bình thấp khó có thể tiết kiệm để tiếp tục duy trì hoặc ký kết các hợp đồng bảo hiểm mới... Tuy nhiên, nhìn sang năm 2014, với kết quả tích cực từ nỗ lực tái cơ cấu thị trường và doanh nghiệp trong thời gian qua, thị trường bảo hiểm dự báo sẽ có những bước phát triển mới.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Quyết tâm trong chặng “nước rút”

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Quyết tâm trong chặng “nước rút”
(Tài chính) Được xác định là một trong ba trụ cột chính trong tái cơ cấu nền kinh tế, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã trở thành mệnh lệnh phải thực hiện quyết liệt để hoàn thành vào năm 2015. Hai năm còn lại là chặng đường nước rút, kết quả thành công phụ thuộc vào sự quyết tâm của các cơ quan hữu quan và bản thân mỗi DN…

Thị trường trái phiếu chính phủ: Dấu ấn phát triển

Thị trường trái phiếu chính phủ: Dấu ấn phát triển
(Tài chính) Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu nói chung và thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) nói riêng đã có những bước tiến mạnh về quy mô và chất lượng, trở thành kênh quan trọng trong việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN). Để thị trường trái phiếu chính phủ phát triển ổn định và bền vững, cần tiếp tục có những giải pháp và lộ trình phù hợp.