VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 Sửa đổi nhiều nội dung trong Luật Quản lý thuế

Sửa đổi nhiều nội dung trong Luật Quản lý thuế

Tại hội nghị đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan được tổ chức ngày 20/9 tại Hà Nội, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi với khá nhiều điểm mới sẽ được công bố để lấy ý kiến doanh nghiệp.

Cần tạo cơ hội phát triển cho đại lý thuế

Cần tạo cơ hội phát triển cho đại lý thuế

TCTC Online - Sau gần 5 năm luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành đã tạo những chuyển biến tích cực trong quản lý thu thuế, từng bước đáp ứng các yêu cầu đề ra của công cuộc cải cách hiện đại hóa ngành thuế theo từng giai đoạn; hiệu quả, hiệu lực quản lý thu thuế ngày càng được nâng cao, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, người thu thuế và các bên có liên quan được xác lập rõ ràng.

Về cơ chế chống chuyển giá  trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Về cơ chế chống chuyển giá trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Chính sách quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá trong giai đoạn vừa qua đã có những bước thay đổi tích cực cả về mặt pháp lý và thực tế ứng dụng. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình mới, dựa vào Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 đã được phê duyệt, Bộ Tài chính đã soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Dự thảo).

Luật Quản lý thuế: Công khai giá tránh lỗ giả lãi thật

Luật Quản lý thuế: Công khai giá tránh lỗ giả lãi thật

Một loạt những thay đổi trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế sẽ được trình Quốc vào ngày mai 31/5 đang được dư luận khá chú ý. Những quy định mới về tăng mức xử phạt hay việc siết chặt quản lý nộp thuế của doanh nghiệp đang hy vọng sẽ giảm bớt tình trạng doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế hay thậm chí “mất tích” trước khi cơ quan thuế tới làm việc.

Đổi mới để chống thất thu, giảm nợ thuế

Đổi mới để chống thất thu, giảm nợ thuế

Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế được Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2012 và sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2014. Theo bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Tổng cục Thuế), mục đích sửa đổi lần này là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; tăng cường tính hiệu quả của việc quản lý thuế nhằm chống thất thu, giảm nợ thuế; tăng cường vai trò giám sát của Nhà nước, cộng đồng xã hội trong việc quản lý thuế; tạo sự thống nhất giữa cơ quan thuế và tổ chức có liên quan.

“6.100 doanh nghiệp trở lại sản xuất nhờ chính sách thuế”

“6.100 doanh nghiệp trở lại sản xuất nhờ chính sách thuế”

Mặc dù số phát sinh nợ đọng thuế từ đầu năm đến nay khá lớn, nhưng với chính sách giãn, giảm thuế hiện đã có hàng nghìn doanh nghiệp quay trở lại sản xuất.

Một số góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Một số góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

TCTC Online - Luật Quản lý thuế ra đời năm 2006 và có hiệu lực từ 01/07/2007. Với sự ra đời của Luật đã tạo ra một hành lang pháp lý đủ mạnh để điều chỉnh toàn diện, thống nhất công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật cũng đã nảy sinh một số vấn đề cần phải xem xét điều chỉnh.

Luật quản lý thuế: Kết quả và những vấn đề sửa đổi, bổ sung

Luật quản lý thuế: Kết quả và những vấn đề sửa đổi, bổ sung

TCTC Online - Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007, sau 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Quản lý thuế đã tạo bước tiến quan trọng, quy định thống nhất chính sách quản lý thu, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế, người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế… Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Luật Quản lý thuế đang tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh…